26677. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ragaszszerű mázolóanyag előállítására

Megjelent 1903. évi márczius hó 5-én. MAGY. g|g KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26677. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás ragaszszerű mázoló anyag előállítására. J. STE1NDLEB & C° CZÉG ALTONA-OTTENSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 24-ike. Jelen találmány tárgyát oly mázoló massza | előállítására szolgáló eljárás képezi, mely • tetőfölűletekre, vakolt falakra, fakerítésekre vagy egyéb szélnek kitett fölűletekre föl­rakva, a likacsokat és repedéseket kitölti s a sima fölületet vízhatlan s az időjárásnak ellenálló kéreggel vonja be. Az ezen czélra eddig alkalmazott szinesi illetve kátrányos mázolások többé-kevésbbé tökéletlenek, mivel nem birnak a szükséges összeállással, hogy a hasadékokat és lika­csokat beragaszthassák. Az észrevehető ha­sadékok stb. mázolás előtt eltömhetők ugyan valamely ragasszal, azonban a szemmel észre nem vehető számtalan apró nyílás az ilyen ragasztástól mindig érintetlen marad, tehát a mázolás befejezte után is lehetővé teszi, hogy azon a levegő nedvessége sza­badon áthatolhasson. Az új eljárás abban áll, hogy például az ismert festékeket őrölt gipsz, mész vagy kréta hozzáadása által, vagy pedig a kát­rányt vízben oldott keményítő, liszt vagy hasonló hozzákeverése által bizonyos mér­tékben ragaszszerűvé tesszük, mely állapot a mázolási képességet nem csökkenti. A fa­vagy szénkátrányból ily módon előállított mázoló anyagokhoz kellő mennyiségben oxidokat vagy festő páczokat adunk azon czélból, hogy azokat az illető épület archi­tektonikus jellegéhez tetszőlegesen hozzá­alkalmazhassuk. Ámbár ezen eljárásnál az egyes alkotó részek fölmelegítésére nincs szükség, az anyagok jobb öszekeverése czél­jából mégis ajánlatos mérsékelt hőfok fön­tartása, hogy a massza megolvadása elke­rültessék. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás ragaszszerű mázoló anyag előállí­tására, jellemezve azáltal, hogy valamely festékhez, vagy festő páczokkal kevert kátrányhoz őrölt gipszből, mészből vagy krétából, illetve vízben oldott keményí­tőből, lisztből stb. álló ragasztópótlékot adunk. caulas rí»iv6nytAr»a»ág hyomoJÜa budafmtb*.

Next

/
Thumbnails
Contents