26566. lajstromszámú szabadalom • Feszítő szerkezet állatok kizsigereléséhez és széttaglalásához

Megjelent I9G3. évi február hó 16-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26566. szám. XI/f- OSZTÁLY­Feszítő szerkezet állatok kizsigereléséhez és széttaglalásához. FEHLAUER ÁGOSTON BERNÁT FŐMÉRNÖK CASSELBEN. Bejelentésének napja 1902 julius hó 25-ike. Elsőbbsége 1902 január 10-től kezdődik. A találmány tárgya levágott állatok kizsi­gerelésénél és széttaglalásánál alkalmazott feszítőszerkezet, mely a (b) fölvonó kötele­ken vagy lánczokon függő (a) gerendából és az erre szerelt, egy-egy (c) csap körül forgatható két szögemelőből áll. Ezek belső (d) karjai egymásfelé fordulnak, sőt bizo­nyos helyzetüknél egymást keresztezik is, külső (e) karjai pedig szabad végükön az állat fölfüggesztésére szolgáló (f) tagokat viselik. Az 1. ábrán látható kifeszített állásnál a szögemelők további elmozdulását az (a) gerendán alkalmazott ütköző (pld. a 2. ábra szerint a (g) ütköző) gátolja meg, vagy pedig az a körülmény, hogy a szögemelők belső, végeiken horogszerűen kiképezett karjai egymást kölcsönösen megtámasztják, mint az a 3. ábrán alaprajzban látható. Mikor a feszítő szerkezetet az állat kizsi­gerelése és föltaglalása után fölhúzzuk, a (d) szögemelők a fix (h) ütközőbe ütköznek és ezek a szögemelőket akként forgatják el. mint az a 4. ábrán látható, ekkor az állat két fele annyira közeledik egymáshoz, hogy azokat ugyanaz a berendezés egyidejűleg emelheti le a feszítő szerkezetről. A feszítő szerkezet módosított alakban az 5. ábrán látható. Itt az (f) fölfüggesztőtag annyira meg van nyújtva és oly módon van egy oldalt alkalmazott (i) ütközővel ellátva, hogy az a gerendán, nevezetesen ennek megfelelően alakított lépcsőfokain vagy ro­vátkáin megtámaszkodhatik. Ily módon a megfeszített helyzetben lévő szögemelők további kitérése ugyancsak meg van gátolva, másrészt pedig az állat súlya által kifejtett húzóerőnek nem kell a fölfüggesztő tag irá­nyába esnie, mint az 1. ábrán látható eset­ben, mert az (i) támaszték a gerenda irá­nyában ennek közepe felé irányúit össze­tevőket fölfogja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Feszítő szerkezet állatok kizsigereléséhez és széttagolásához. azáltal jellemezve, hogy az (a) gerendára forgathatóan két szögemelő van ágyazva, melyek kifelé eső (e) karjai az állat fölfüggesztésére szolgáló (f) tagokat viselik, befelé fordult (d) karjai pedig a feszítő szerkezet föl­huzatásánál egy (h) ütközőbe ütköznek és így a külső karok és az ezeken függő állatfelek befelé forgását idézik elő. 2. Feszítő szerkezet az 1. igény szerint, azáltal jellemezve, hogy az állat súlyát viselő (f) tagok a megfeszített helyzetük­ben az (a) gerendára vagy evvel össze­kötött tagokra támaszkodnak. PAUAS RÉSZVÉNY TAR8ASÁ0 NYOMDÁJA BUOAPEB fEN (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents