26559. lajstromszámú szabadalom • Sraffozó készülék

Megjelent 1903. évi február lió 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 26559. szám. IX/a/b. OSZTÁLY Sraffozó készülék. VIZY JÓZSEF ÉS FREY OTTÓ MÉRNÖKÖK DIÓSGYŐRÖTT. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 30-ika. A bejelentés tárgyát sraffozó készülék képezi, melynek segítségével egymástól kü­lönböző távolságú párhuzamos vonalak gyor­san és pontosan húzhatók. A találmány lényegét az úgynevezett ve­zető vonalzóra szerelt kilincshajtású moz­gató fogaskerékmű és a mozgatott három­szög egyik szélében elhelyezett fogasrúd képezik. A találmány tárgya a mellékelt rajzban van ábrázolva, és pedig 1. ábra az egész készülék fölülnézetét, 2. ábra a mozgató szerkezetet ábrázolja nagyobb léptékben, mi mellett a födőlap el van távolítva. 3. ábra az 1. ábra x—y vonala szerinti metszet. Az (1) vezető vonalzónak, mely a bizto­sabb fekvés czéljából fölfekvési oldalán tű­hegyekkel lehet ellátva, (2) hornyában (3) sraffozó háromszög csúszik; ezen három­szögnek az (1) vonalzóval érintkező oldala (5) fogasrúddal van ellátva, melybe a hajtószerkezet (6) fogaskereke kapaszko­dik; ennek mozgatása akkép történik, hogy ujjunkkal a (7) emeltyűt megnyomjuk, a (7) emeltyű (8) kilincsével a (9) kilincske­reket, ez pedig a (10) fogaskereket, mely a (6) kerékbe kapaszkodik, hajtja. A (11) spirálrúgó a (7) emeltyűt minden lenyomás után eredeti helyzetébe vissza­húzza. Hogy különböző távolságú sraffokat húz­hassunk, a mozgató szerkezet tokjában (12) fúratok vannak elrendezve, melyek közül abba, mely a kivánt srafftávolságnak meg­felel, egy csapszöget dugunk, mely a (7) emeltyű kilengését fölfelé határolja és ily módon a kilincskereket egy vagy több foggal forgatja tovább. Az emeltyű lefelé mozgását a keret (13) széle határolja. SZABADALMI IGÉNY Sraffozó készülék, jellemezve az (1) fix vezető vonalzóra szerelt kilincshajtású mozgató (6 7 8 9 10) fogaskerékmű és az (5) fogasrúddal ellátott mozgatott (3) háromszög által, mi mellett a sraf­fok egymástól való távolsága az illető srafftávolságnak megfelelő (12) lyukba dugott csapszög által szabályozható. (1 rajzlap melléklettel.) "ÁLLA* RES7VÉN> T*HSA8ÁG NYOMDÁJA 3UDAPIS FBH

Next

/
Thumbnails
Contents