26415. lajstromszámú szabadalom • Lóherefejtő berendezés gabona cséplőgépeknél

Megjelent 1!)<)3. évi január lió 27-én. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI fig® HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26415. szám. X/a. OSZTÁLY­Lóherefejtő berendezés gabonacséplő gépeknél. STANGRET BAZYLI GÉPÉSZ HOBODENKÁBAN ÉS HACZEWSKI STANISZLÓ DR ÜGYVÉD KOLOMEÁBAN. Bejelentésének -napja 1902 julius hó 26-ika. Elsőbbsége 1901 márczius hó 21-ike. Lóhere fejtésére eddig vagy külön lóhere- | fejtő gépeket használtak, melyeket drága­ságuk miatt csak nagy gazdaságok szerez­hettek .be, vagy pedig több munkamenetben, közönséges cséplőgépeken végezték a csép­lést. Az utóbb említett fejtési módnál a lóherét először a közönséges cséplödob alkalmazásával legubózták, azután pedig a cséplődobot egy külön lóherefejtő beren­dezéssel helyettesítették és a maggubókból a magot kifejtették. Ennek a fejtési módnak különös hátránya az, hogy a mag kifejtése körülbelül mégegyszer annyi időt vesz igénybe, mint a legubózás, azonkívül a maggubókat a lóhere legubózása után hosszabb ideig kell fedél alatt tartani. A találmány tárgya már most egy lóhere­fejtő berendezés, mely valamely közönséges, kettős tisztító berendezéssel fölszerelt gőz­cséplőgép toklászolójának kúpos része he­lyére helyezhető be, mikor az a lóherének gyors és igen tiszta, egy munkamenetben történő kifejtését teszi lehetővé. A szokásos módon a forgó cséplődob és fix cséplőkosár között előcsépelt lóhere­magokat a szalmarázón és szitán történt megtisztításuk után az elevátor a cséplő­gép második tisztító berendezésébe emeli, melyben a toklászoló kúpos részeinek he­lyére a találmány tárgyát képező lóhere­fejtő berendezés van beépítve. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány tárgyának elölné­zete, melyen a lóhercséplő kosár metszet­ben látható, a 2. ábra annak metszete az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábra annak a lóherecséplő kosár homlok­nézete, melyen a berendezés munkakifejté­sét szabályozó tolóka elrendezése látható, a 4., 5. es 6. ábra pedig a lóherecséplő verőléczének oldal-, felül- és homloknézete. Mint az a rajzokon látható, a lóhere­cséplő berendezés a két (b) kai-keresztre szerelt (a) verőléczekből áll, mely verő­léczek a (c) tengellyel a kúpos lóherecséplő kosár nyílásszögének felével egyenlő szö­get képeznek. A két (b) karkereszt egy-egy (e) aggyal van fölszerelve, úgy hogy a verőléczek által képezett dobot könnyen lehet a (c) tengelyre felhúzni. Hogy az (a) verőléezeket a (d) lóherefejtő kosártól a kellő távolságban lehessen beállítani, azok a karkeresztek karjaiban tengelyirányban eltolhatók, amennyiben az (f) összekötő csavarok a verőléczek alsó oldalán alkalma-

Next

/
Thumbnails
Contents