26384. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés foszlányoknak és más hasonló anyagoknak telítésére

Megjelent 190JÍ. évi január lió 26-áu. MAGY. szabadalmi KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26B84. szám. XlIIa. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés fafoszlányoknak és más hasonló anyagoknak telítésére. EICHHORN EMIL OTTÓ PAPIRGYÁROS KÖTTEWITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 10-ike. Ismeretes, hogy ha fafoszlányokból vagy más hasonló anyagból víztelenítögépen a víztartalom legnagyobb részét elvonjuk és azt matringokban föltekerve mielőtt papírra vagy kéregpapirra földolgoznók, hosszabb ideig raktározzuk, könnyen redvesedési és penészfoltok keletkeznek, melyek a jelzett anyag értékét tetemesen csökkentik. Ha a nem víztelenített anyagot valamely baktériumölő és a gombatenyészetet meg­gátló folyadékkal kevernők, a jelzett folya­dékot a nagymérvű hígítás miatt igen nagy mennyiségben kellene alkalmazni. A találmány czélja már most a redvese­dési és penészfoltok képződésének oly mó­don történő megakadályozása, hogy az anya­got föltekercselésénél megfelelő mennyiségű antiszeptikus folyadékkal itatjuk; ily folya­dék gyanánt fémsóknak, pl. czinkchloridnak vagy más antiszeptikus anyagnak oldata jöhet figyelembe. Az említett oldattal itatott fafoszlányt hosszabb ideig lehet matringokban vagy rétegekben elhelyezve raktározni, annélkül hogy a föntebb jelzett hátrányok fölléphet­nének. A fafoszlányt legelőnyösebben abban az állapotban telíthetjük, melyben az a víz­telenítő gépet elhagyja és melyben azt a inotollahengerekre fölmotollá/szuk, mert ekkor hozhatjuk az anyag fölületét az oldat­tal folytonos úton a legkényelmesebb mó­don érintkezésbe, úgy hogy a redvesedési és penészfoltok képződése teljesen ki van zárva. Ugyanezen eljárás alkalmazásával a fafosz­lány fehérítése is lényegesen egyszerűbben és olcsóbban történik, ha az alkalmazott fehérítő folyadékot ugyanily módon vezetjük a foszlatott fához. A csatolt rajzon példaképen az eljárás foganatosítására használt berendezés egy kiviteli alakja látható, nevezetesen az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán fölülnézet­ben és a 3. ábrán homloknézetben. (a) a víztelenítő berendezésből jövő fa­foszlány, melyet a (b) motollahengerre motolázunk föl. A (b) hengertől oldalt a(c) csatorna van elhelyezve, melybe a (d) sza­bályozó csappal fölszerelt (e) vezetékből jut be az antiszeptikus oldat. Ebben a csator­nában az (f) íiemezcsík fekszik, mely haj­szálcsövessége következtében a fehérítő- és a gombaölő folyadékot a (g) hengerre vezeti át. Ez a henger a (b) motollahengerre fek­szik. A fafoszlány ily módon a fehérítő és gombaölő folyadékkal jön érintkezésbe, a (g) hengert pedig a súllyal terhelt (h) emelő szorítja a fölmotollázott rétegre. Hogy a (g)

Next

/
Thumbnails
Contents