26383. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a titánsav és oxálsav-, bórsav, illetve oxálsav-tejsav közömbösíthető kettős sóinak előállítására

Megjelent IDO.'i. évi január hó 20-én. MAGY. KIR. SZAU &DALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 26383. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás a titánsav és oxalsav borsav, ill. oxalsav-tej sav közönbösíthető kettős sóinak előállítására. DR DREHER KÁROLY VEGYÉSZ FREIBURGBAN. Pótszabadalom a 24078. sz. törzsszabadalomboz. Bejelentésének napja 1991 november hó 15-ike. A «Comptes rendus Hebdoraadaires des séances de 1 Academie des sciences» 16 kötete szerint az oxálsavnak és titánsavnak alkáli-kettős sói előállíthatók a következő általános képlet szerint: 2 (Ca 04 H M) Ti 0a +H2 0 mely képletben (M) valamely alkálifémet kép­visel, még pedig az előállítás az által tör­ténik, ha a titánsavhydrátot alkálibioxalátok oldataival digeráljuk. Ezen sók erősen savanyúan reagálnak és alkáli vagy alkálikarbonát jelenlétében a titánsav lecsapódását eredményezik és ezen okból nem közönbösíthetők. A 24.078. sz. szabadalomban (az 1901. évi október hó 31-én 15,576. sz. alatt iktatott bejelentés) e pótszabadalom bejelentője ki­mutatta a titánsava s-laktatokkal kapcsolat­ban, hogy a titánsavnak tejsavas közönbös oldatai, illetőleg sói szintén előállíthatók és pedig 2 molekiil tejsavval és valamely tej­savas alkálinak szintén 2 moleküljéve], ill. 1 molekiil földalkálival. Bejelentő most már azt találta, hogy a titánsavnak oxálsavval való közönbösíthető új sói is előállíthatók, ha 1 molekiil oxál­savat 1 molekiil borsavval vagy 2 molekiil tejsavval helyettesítünk. Csakis 1 molekiil oxálsavban, illetőleg alkálibioxalátban vagy alkálibitartratban vagy 2 molekül alkálibi­laktátban 1 molekül titánsavhydrát nem megy át oldatba, a föntebbi sók tehát valósággal elegyes, illetőleg vegyült sók, s így az oxa­látnak és tartrátnak, illetőleg laktatnak nem pusztán mechanikai keverékei. Ezen új sók előállítása végett a frissen lecsapatott titánsav-pasztát, illetőleg pogácsát 1 molekül oxálsavban és 1 molekül oxál­savas alkáliban, illetőleg 2 molekül savanyú alkálioxilátban való föloldás helyett köz­vetetlenül oldjuk föl vagy 1 molekül savanyú alkálioxalátban és 1 « « alkálitartrátban, vagy 1 « « alkálioxalátban 1 « tejsavban és 1 « tejsavas alkáliban, vagy pedig, a mi lényegesen könnyebben sikerül még régibb, megszáradt, illetőleg megszái'ított titánsavhydráttal is, az oldást először 4 molekül sósavval eszközöljük és ezen sósavas oldatot átalakítjuk 1 molekül oxálsavas alkálival és 1 « borsavas alkálival, vagy 1 « oxálsavas alkálival és 2 a. tejsavas alkálival, egyszerűen az által, hogy a sósavas oldatot

Next

/
Thumbnails
Contents