26367. lajstromszámú szabadalom • Menetjegykiadó

Megjelent ÍÜO.'Í. évi január hó 21-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEI RAS 26367. szám, VII/b. OSZTÁLY. Menetjegykiadó. vlach ferencz lakatos svitavkában. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 2-ika. Jelen találmány tárgyát menetjegykiadó képezi, mely rugók alkalmazása nélkül van szerkesztve és a menetjegyek gyors kiadá­sát teszi lehetővé. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában a menetjegykiadó két helyzetben hosszmetszet­ben van föltüntetve; a 3. és 4. ábrák az x—x vonal szerint vett megfelelő metsze­teket ábrázolják. Egy elül és hátul nyitott (1) tokban, mely (2) fallal sarnirszerűen van összekötve, bizo­nyos számú (3) menetjegytartó van egymás mellett elrendezve; zárt helyzetben (2) fal (1) tok hátfalát képezi, A (3) tartók (4) tok­födél mellső élével sarnirszerűen vannak összekötve: a jegytartók (3') mellső falból, (3") oldalfalakból és a megfelelően a (6) tokfenékkel hajlított (5) fenékből állanak, úgy hogy a 2. és 4. ábrában föltüntetett helyzetbe forgathatók ki. Mindegyik (3) jegytartó végén félköralak­ban hajlított (5) fenekén (7) hasíték van el­rendezve ; (5) fenék hajlított (8') végéhez csatlakozva a (3") oldalfalak közé (8) lap van forrasztva, melynek alsó (12) éle a (7) hasíték hátsó éle fölé nyúlik. Az előre hosszabbított (5) tartófenék alsó oldalán (2) tok van megerősítve, melyben 10) tengely van ágyazva; ezen tengely körül egy szögemeltyűt lehet elforgatni, melynek ferdén álló (13) karja az (5) fenék (14) hasítékán át (15) kilépési nyílásba nyú­lik, míg a nehezebb (16) kar(9) tok fenekére támaszkodik. (15) kilépési nyílás fölött (3) tartó, (3') mellső falán (17) tok van elren­dezve, melyben egy vagy több (15) nyílásba kissé benyúló (18) rúgó van megerősítve. (1) tok (6) feneke (9) tok számára (25) kivágással van ellátva; ezen fenéken (19) nyelv van stanczolva, mely valamivel kes­kenyebb, mint (7) hasíték, melybe fölfelé hajlított (20) végével belenyúlik. Emellett az elrendezés akkép történt, hogy a nyelv (20) vége zz 1. ábrában föltüntetett hely­zetnél (7) hasíték mellső, a 2. ábrában lát­ható helyzetnél annak hátsó élére támasz­kodik. A menetjegykiadót (3) tartóknak (F) me­netjegyekkel való ellátása czéljából (a vilá­gosság kedveért csak egy menetjegy van rajzolva) (21) zár oldása után a nyílirány­ban (3. és 4. ábra) elforgatjuk és azután elzárjuk. Ha a (3) tartók egyikéből akarunk menet­jegyet kivenni, akkor a tartót (9) tok hú­zása által kiforgatjuk (2. ábra); ezáltal a menetjegy (19) nyelv fölhajlított (20) vége elé jut, minthogy, a (20) (7) hasíték

Next

/
Thumbnails
Contents