26327. lajstromszámú szabadalom • Ágyvasalás

Megjelent 1903. évi január hó 23-én. MAGY SZABADALMI K1R HIVATAL SZABADALMI LÉTRAS 26827. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Ágyvasalás. GYÓRY GYÖRGY FÖLDMUNKAVEZETŐ TEMESVÁROTT. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 13-ika. Jelen találmány tárgya egy ágyvasalás, mely az ágydeszkáknak az ágy lábakhoz czél­szerű összeillesztését, czélozza. A mellékelt rajz 1. ábrája az ágyoldalokra erősítendő ágy­vasalás nézetét, a 2. ábrája az 1. ábra metszetét, a 3. ábrája az ágylábakra erősítendő ágy­vasalás nézetét, a 4. ábrája a 3. ábra metszetét mutatja. Az ágyvasalás áll az oldaldeszkára fölerő­sítendő (a) vaslemezből, mely alul egy (b) nyílással és tölűl egy (c) kampóval van ellátva, továbbá az ágylábakra erősítendő (d) vas­lemezből, mely fölül egy (e) nyílással és alúl egy (f) kampóval bír. Az (a) és (d) lemezek (b) és (e) nyílásai fölső, illetve alsó részükön rézsűalakúan van­nak kiképezve, a (c) és (f) kampók szintén rézsűalakúan vannak kiképezve, de ellen­kező értelemben és szögecsekkel vannak a lemezekre fölerősítve. A vaslemezek facsavarokkal erősítettnek föl az ágylábak és ágydeszkákhoz. Az így fölszerelt ágydeszkák a szintén föl­szerelt ágylábakba helyeztetnek. Az ágydeszkák így teljesen hozzá simulnak az ágylábakhoz, köztük hézag nem marad, a vasalásból semmi ki nem látszik, az ágy­részek ismét könnyen szétszedhetők. E találmányom más fatárgyak egyes részei­nek hasonló összeillesztésére is alkalmas, t SZABADALMI IGÉNY. Ágyvasalás, jellemezve a fölső, illetve alsó részükön rézsűalakúan kiképezett (b) és (e) nyílásokkal, továbbá a szögecsekkel fölerősített szintén rézsűalakúan kiké­pezett (c) és (f) kampókkal ellátott (a) és (d) vaslemezek által. (1 rajzlap melléklettel.) VÁLLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDWTBH-

Next

/
Thumbnails
Contents