26055. lajstromszámú szabadalom • Evőeszköz

Megjelent IDOIá. évi deczeniber hó £3-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26055. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Evőeszköz. GARDA JÁNOS ELEKTRIKUS T0RIN0BAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát evőeszköz képezi, melynél több lamellaszerűen egymás mellett álló késpenge és egy villa van elrendezve; a villa a kés fogantyúhüvelyére erősíthető. A pengék (r) tengely körül forgathatóan vannak egy fémhüvelyben elrendezve. Mind­két végállásban a pengéket (n) kampószerü csapó tartja fogva, mely (o) tengely körül foroghat és (a) zárókampóval elzárható. A villát (o) peczek körül össze lehet csap­pantam és csúcsaival a fogantyú hüvelyében lévő (b) bevágásba lehet dugni, míg fenn az (o) tengely körül forgatható (m) kampós csapó és (a) retesz tartja fogva. A találmány tárgya azt czélozza, hogy az ételeket a pengék segítségével kis darabokra lehessen vágni; ezen czélból mindegyik pengét a villa két-két foga között átve­zetjük. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája az össze­csappantott-evőeszközt elül- és oldalnézet­ben mutatja. A 3. ábra a késhüvelyt elülnézetben ábrá­zolja; ennél (a) retesz vissza van húzva, (m) és (n) kampós csapok nyitva vannak, a pengék pedig le vannak csappantva. A pen­gék (r) tengelye csak (t)-nél van az egyik hüvelyfalban megerősítve, míg a másik (s) vége szabad. (s')-nél a hüvely ki van vágva, hogy a pengéket könnyen ki lehessen venni. A (d) peczek körül forgatható (c) kampó a pengéket a használati állásban rögzíti. A 4. ábrából az (m) és (n) kampós csapók elrendezése és működési módja látható, (m) csapó (x) végén (a) retesz felvételére kampó­szerűen van áthajlítva, hogy az összecsap­pantott villa (f) végét felvehesse, (n) csapó szintén (y) végén van az (a) retesz felvétele czéljából kampószerűen áthajlítva. Az 5. ábrában a pengék fel vannak csap­pantva, (m) és (n) csapok zárva és (a) retesz által elzárva. A retesz (e) vezetékben csú­szik, melyben (p) fog és (p") toldat által tartatik; (p) fog számára (p') kivágás van készítve, (u) penge kissé előlép, hogy a villa­csúcsokat a késpengék közé gyorsan lehes­sen bevezetni. A hüvely alsó részében a villacsúcsok felvételére szolgáló (b) kivágás pontozással van jelezve. A 6. ábra a felcsappantott pengéket élűi­ről ábrázolja; ezek a szorosan egymás mel­lett fekvő (i) végeik felett (gg')-nél golyvásak, hogy az élek a kivánt metszési darab nagy­ságnak megfelelő távolságban legyenek egy­mástól. A 7. és 8. ábrában oldal- és elülnézetben bemutatott villa (q) csapszeg körül forog­ható két (1) és (1') részből áll. A két részt

Next

/
Thumbnails
Contents