26032. lajstromszámú szabadalom • Szivarszipka

Megjelent 1902. évi deczember hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 260132. szám. VI/e. OSZTÁLY. Szivarszipka. HALÁSZ JÓZSEF SZIPKAGYÁROS CZEGLÉDEN. Bejelentésének napja 1902 május hó 24-ike. Elsőbbsége 1902 junius hó 7-től kezdődik. A találmány tárgyát egy oly papirosból készült szipka képezi, melynél a szivar vagy czigaretta befogadására szolgáló töl­csér könyökalakban meg van hajlítva és eme hajlítás helyén fémből, czelluloidból vagy más, eléggé ellenálló és könnyen ala­kítható anyagból készült könyök által van merevítve. Ez a könyök tetszés szerint a szopóka külső fölületén, vagy annak belse­jében lehet elrendezve és egy vagy több részből készülhet. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező szipka két kiviteli alakja látható, neve­zetesen az 1. ábrán egy tulajdonképeni, szögletes könyök alakjában kiképezett, a 2. ábrán ^ pedig meghajlított szipka látható. A szipka két (a, c) része mindkét esetben a (b) rész közvetítésével van egymással összekötve, de lehet a két rész más módon is kapcsolva, mely esetben a (b) könyök csakis a kapcsolat megbízhatóbbá tételére és a kapcsolási hely merevítésére szolgál. A könyökben szükség esetén nikotinfogó is el­helyezhető. A szipka nyílását egy gyűrűvel látjuk el, mely gyűrű galvanizált papírból vagy egyéb alkalmas anyagból készülhet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szivarszipka, melynél a szivar vagy czi­garetta elhelyezésére szolgáló papirtöl­csér könyök alakban meg van hajlítva, azáltal jellemezve, hogy a könyököt ké­pező két rész között a kapcsolatot egy fémből vagy más, könnyen alakítható, eléggé ellenálló anyagból készült, a szip­ka külső fölületén elrendezett egy vagy több részű (b) könyökdarab létesíti, ille­tőleg a már létesített kapcsolatot meg­bízhatóbbá teszi. 2. Az 1. igénypontban igényelt papirszipkák nyílásain alkalmazott gyűrű, mely gal­vanizált papírból vagy egyéb alkalmas anyagból készülhet. il rajzlap melléklettel.) PAÍ.LA8 3É8ZVÉNYTÁR3A8NYOMOAJA BUOAPtStfcN.

Next

/
Thumbnails
Contents