25889. lajstromszámú szabadalom • Vágógép

Megjelent 1902. évi november Iió 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 25889. szám. XIII.b. OSZTÁLY­Vágógép. VOGTMANN JÁNOS KERESKEDŐ DÜSSELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 14-ike. A találmány tárgya egy a könyvkötő-és papíriparban használt vágógép, melynek segélyével a könyvek mind a három szélét egyidejűleg lehet egyenesre vágni. Ez a gép a csatolt rajz 1. ábráján elöl­nézetben, 2. ábráján függélyes középmet­szetben és 3. ábráján vízszintes metszet­ben látható. Az (a) késtartót a (b b) fogasrudak és (c c) fogaskerekek közvetítésével a (d) ten­gelyre ékelt (f) kéziemelő mozgatása által i emeljük és sülyesztjük. Az (a) késtartón a könyv hátával szemben fekvő oldal egye­nesre vágására szolgáló (g) kés mereven, az erre merőleges és a másik két szél egyenesre vágására szolgáló (h h) kés pedig eltolhatóan van elrendezve. Ebből a czél­ból a (h h) kések befogására szolgáló po­fákon az (a) késtartó (i i) hosszanti hasíté­kain átnyúló csavarorsók vannak megerő­sítve, úgy bogy a csavarorsók meghúzásá­nál az egymástól tetszőleges távolságban beállított (h h) késeket rögzítjük. A gép alaplemezén az egyenesre vágandó könyv hátát megtámasztó beállítható (k) ütköző és egy másik, ugyancsak beállítható, a könyvnek könyvháta mellett fekvő egyik szélét megtámasztó (m) ütköző van elren­dezve. Világos, hogy az (a) késtartó lenyo­másánál ezt az (m) ütközőt el kell tolni, hogy így a megfelelő (h) kés működésbe jöhessen. Ebből a czélból az (m) ütközőbe az (n) csavar van forgathatóan ágyazva, mely a csavarház gyanánt kiképezett (o) lánczkerékbe fogódzik. Az (o) lánczkerék a (d) tengelyre ékelt (p) lánczkerékkel egy láncz útján van összekötve, úgy hogjr az (f) emelő mozgatásánál az (m) ütköző elto­lódik. Az áttevési viszonyok és a csavar menetiránya olyanok, hogy az emelő sü­lyesztésénél az (m) ütköző a könyvtől távo­lodik, emelésénél pedig arra ismét ráfekszik. Ez a gép, mint az magától érthető, lehe­tővé teszi, hogy a könyvet egyszerre három oldalán vágjuk egyenesre. A (h h) kések természetesen oly szorosan fekszenek a (g) késre, hogy a keletkező élnél a kések kö­zött hézag ne maradjon. A könyvet vágás közben a (p) nyo­mólemez fogja le, melyet az (r) exczenter segélyével lehet emelni és sülyeszteni és mely az (s) rúgó hatása alatt rugalmas nyomást gyakorol a könyvre. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vágógép, jellemezve három, egy közös emelhető és sülyeszthető késtartón el­rendezett kés által, mely kések közül

Next

/
Thumbnails
Contents