25861. lajstromszámú szabadalom • Bélyegzőpárna

Megjelent 1902. évi november lió 1903-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25861. szám. XX/h. OSZTÁLY. Bélyegző-párna. PÁLLFY ZSIGMOND M. KIR. POSTA ÉS TÁVÍRDA FŐTISZT SZEGEDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 13-ika. A bélyegző-párna rézből vagy más fém­összetétből öntés útján állíttatik elő és betű­zök. bélyegzők, vagy hasonló tárgyak fes­tékezésére szolgál. A bélyegző-párna a kö­vetkező alkatrészekből áll: Négyszögletes vagy téglányalakú öntött fémtartály, melynek egyik része (al) nyitott. Ezen nyitott tartály szélességében az egyik oldalon egy fémdoboz áll (a2), mely a fes­tékfolyadék tartályául szolgál. Ezen fém­doboz belső falalapjában lyukak vannak, mely lyukak a dobozt a nyitott fémtartály­lyal kötik össze. A fémtartály nyitott részének alapján (a fenekén) a, két hosszoldal mellett a fenék közepén egy-egy 1 mm. vastagságú fémru­dacska húzódik (a3), mely fémrudacskákra egy lyukakkal ellátott fémlap (a4) helyez­tetik és ez által a fémlap és a fenék között 1 mm. magasságú zárt tér képeztetik, mely zárt térben a festékdobozból annak luka­csain át ömlik a festékanyag. A nyitott tartályban a lukacsos fémlapra nemezposztó (filz) helyeztetik, mely a fém­lap lyukacsain átömlő festék fölfogására szolgál. A nemezposztó egy szövettel boríttatik be, mely nemezposztónak (fdz) és az ezt födő posztószövetnek a tartályban való le­szorítására egy fémkeret (a5) szolgál, mely fémkeret a nyitott tartálynak a festékdoboz felőli oldalfalába alkalmazott két csavarból képezett tengely körül függélyes irányban nyitható. A fémkeret két oldalán van a ten gely csapágya (a6) és a keretnek a tartály oldalfalába alkalmazott (a7) csavar által való leszorítására szolgáló (a8) nyúlvány. A fémkeret alsó oldalán van még négy szögecske, melyek a födőposztónak megerő­sítésére szolgálnak. A fémöntvénynek a festékdobozt' képező része födőlappal van ellátva (a9), mely a doboz négy oldalfalához csavarszögekkel van erősítve (a 10). A festékdoboz födőlapja középen kerek nyílással (all) bír, melyen át a festék­nek a dobozba való öntésére szolgáló cső vezet. Ezen bevezető csőnek (al2) a doboz födeléből kiálló része (al3) tölcséralakú nyí­lással bír és oldalában egy akasztószögecske van (al4), mely a nyílás befödésére szolgáló fémhüvelyt tartja. A bevezető cső alsó vége zárt, Vs-ában (al8) furat van, melyen át a festék a dobozba ömlik. A bevezető csőnek a dobozba szolgáló része csavarmenetes és a doboz födeléhez

Next

/
Thumbnails
Contents