25827. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús tolattyú kőzetfúró- és résvágógépek kormányozására

Megjelent IW02. évi november lió 24-én. MAGY. KIR SZAlíADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25827. szám. Xll/a. OSZTÁLY. Dugattyús tolattyú kőzetfúró- és résvágógépek kormányzására. IFJ. MEYER RUDOLF MÉRNÖK RUHR MELLETTI MÜLHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 19-ike. Az ütve működő fúrógépeknél a kormány­zásra szolgáló dugattyús tolattyú biztos rögzítése eddig csak differencziáldugaty­tyús tolattyú alkalmazása által volt lehet­séges. A jelen találmány tárgyánál a kor­mányzásra szolgáló alkatrész biztos rögzí­tését az illető szélső állásokban egy egy­szerű dugattyús tolattyú segélyével ér­jük el. A találmánynak megfelelő kormányzás­sal bíró kőzetfúró gépet a mellékelt rajz ábrázol, a hol: 1. és 2. ábrák a fúrógép egy részének hosszmetszetei a két szélső állásban, 3. ábra keresztmetszet, 4. ábra hosszmetszet egy közbenső hely­zetben, végre 5. ábra a dugattyús tolattyú egy másik kiviteli alakjának hosszmetszete. A gép a következő módon működik: A tolattyúszekrénybe az (a) nyíláson át bejutó hajtóközeg, pl. sűrített levegő az 1. ábrán föltüntetett helyzetben a (b) csa­tornán keresztül a (c) munkahenger bal­oldali végébe áramlik. A (d) munkadugaty­tyú ennek következtében jobbra eltolpdik és az előtte lévő sűrített levegőt az (e) és (f) csatornákon át kiszorítja. Mielőtt most a (d) munkadugattyú a 2. ábrán föltüntetett helyzetbe érkezik, meg­nyit egy (g) csatornát, mely a henger bel­sejét a tolattyúszekrény jobboldali végé­vel összeköti. A (d) dugattyú mögött lévő sűrített levegő tehát a (g) csatornán ke­resztül a (h) dugattyús tolattyú jobb ol­dalához tódul és ezt átállítja a 2. ábrán látható helyzetbe, miközben a munkát vég­zett sűrített levegő a (h) dugattyús tolaty­tyú másik oldalán az (i) csatornán keresz­tül kiáramlik. Ha most a (d) munkadugattyú, vissza­felé mozgása közben, a (k) csatornát, mely a (c) munkahenger belsejét a tolattyúszek­rény baloldali végével összeköti, ismét megnyitja, a leírt művelet ismétlődik. A tolattyúszekrényben kis (1) csatornák vannak elrendezve (4. ábra), melyek az(m) térben lévő levegő kompresszióját meggá­tolják. E kompresszió az által keletkezik, hogy az (i) és (n) kieresztő nyílások a (h) tolattyú által váltakozva, elzáratnak. Az (1) csatornák ugyanis a bezárt levegőt las­san kijutni engedik az (i) és (n) csatorná­kon keresztül. A (h) tolattyú másik oldalát terhelő túl­nyomás most a tolattyú biztos átállítását eszközli. Hogy a (h) tolattyút az üzem közben föl-

Next

/
Thumbnails
Contents