25805. lajstromszámú szabadalom • Szelencze poralakú anyagok kiszórására

Megjeleni I 90Sí. évi november !•<> 17-én. MAGY S2 BADALMI KIR. HIVATAL SZAB/ DALMI LEIRAS 25805. szám. Vll'e. OSZTÁLY. Szele" ;ze poralakú anyagok kiszórására. DR MÜLI.ER HENRIK ORVOS SAALFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 12-ike. A találmány tárgyát poralakú anyagok, főleg gyógyszerporok kiszórására szolgáló szelencze képezi, melybe az illető port tartalmazó papir- vagy kéregpapirtokot köny­nyen betolhatjuk. A csatolt rajz 1. ábrája a szelencze függélyes metszete, a 2. ábra ugyanannak VÍZF ntes metszete. A tulajdonképeni (a) liintőszelencze alul a becsavart (b) fenékkel, löliil pedig az ugyancsak becsavart (c) zá ó födéllel van ellátva. A (c) zárófödél a.att egy szita­szerűen átlyukasztott (d) lemez van elren­dezve. A tetszőleges anyagból, peldáúl ebonitból álló szelencze megtöltésénél mindenekelőtt a (b) feneket csavarjuk le. Mielőtt az (e) tokot a szelencze (f) üregébe behelyeznők. eltávolítjuk az (e) tok fölső homlokfalát. Az (e) toknak a szelencze (f) üregébe való bevezetése után a (b) feneket ismét fölcsavarjuk az (a) szelenczére. Az (e) tokban lévő por a szelencze hasz­nálatánál, vagyis lecsavart (c) födélnél a szitaszerü (dj lemez (g) lyukain lép ki. A szelencze czélszerűen úgy van tnére-i tezve. hogy a mellényzsebben hordható. SZABADALMI IGÉNY. Szelencze poralakú anyagok különösen gyógyporok kiszórására, jellemezve egy az (e) portokot fölvevő, mindkét végén (b és c) födelek segélyével könnyen kinyithatóan összecsavarolt, tetszőleges anyagból álló (a) szelencze által, mely­ben a fölső (c) födél alatt egy szita­szerű (d) lemez foglal helyet, melyen át a szelencze tartalma kiszóródik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉfZVÉNV T ÁR8ASÁG NYOMOÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents