25803. lajstromszámú szabadalom • Újítás zárakon

Megjelent 1D02. évi november lió 17-én. MAGY SZABADALMI i\K HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2580B. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Újítások zárakon. MALY FERENCZ MŰSZAKI HIVATALNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 17-ike. •Jelen találmány tárgyának egy kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, 2. ábrán elölnézetben, 3. ábrán vízszintes keresztmetszetben x—x vonal irányában, 4. ábrán vízszintes keresztmetszetben y—y vonal irányában, alulról nézve, 5. ábrán egy részlet nézetben. Az (a) csapóretesz feje a szokásos (b) ré­zsűn kivül evvel szemben (c) rézsűvel is bír, úgy hogy az ajtó csekély nyomásra is biztosan záródik. A csapóretesz hátratolása a dión alkalmazott (d) emeltyű segélyével történik, mely a retesz kivágásában van vezetve, és melynek (e) csapja a reteszt megfelelő félköralakú kivágással bíró (f) nyúlványánál fogva a hátratolással egyide­jűleg emeli is, mi által a retesz súrlódása csökkentetik. A íg) záróretesz megfelelő vájatában (h) rekesztő van beeresztve, mely a reteszen alkalmazott (i) rúgó hatása alatt áll. A re­tesz vezetésére az ennek (k) hasítékában járó (I) peczek szolgál, mely a zárlemezben van megerősítve. A rekesztő az 5. ábrán látható (m) kivágással és (ml) és (m2) be­ugrásokkal bír és akkép vau alakítva, hogy a rekesztő fölemelt helyzetben a retesszel együtt az (1) peczek fölött elhaladhat, míg a retesznek véghelyzeteiben az (ml) vagy (m2) beugrás a peczket körülfogja, tehát a retesz nem mozgatható a nélkül, hogy a rekesztőt megfelelő magasságra ne emelnők. Minthogy a rekesztő úgy van elrendezve, hogy a retesszel együtt halad, tehát a kulcs forgatásakor azon gördül, ennélfogva a súrlódás és a kulcs, valamint a rekesztő kopása sokkal csekélyebb, mint más rend­szerű rekesztőknél. A záron alkalmazott harmadik (n) retesz mozgatására a dión alkalmazott és a retesz megfelelő kivágásába nyúló (o) hüvelyk szolgál, mellyel szemben szintén a dióu lévő (p) csuklóban forgatható (r) emeltyű (s) csapja a (t) rúgó (u) szemében van ve­zetve, mi által a súrlódás csökkentetik. Mind a három retesz a leírt berendezés­sel önállóan is, vagy két-két retesz tetsző­leges kombináczióban egy záron, vagy mind a három retesz egy záron egyesítve alkal­mazható, a nélkül, hogy a találmánytól el­térnénk. Ezen javított szerkezetű zár különösen vasúti személykocsik ajtai számára aikalmas, de más czélokra is előnyösen használható.

Next

/
Thumbnails
Contents