25751. lajstromszámú szabadalom • Emeltyűs zárókészülék kovácsolható vasöntvényekből

Megjelent 1902. évi november hó 12-én. MAGY. gtg KIR. SZABADALMI M&U HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25751. szám. VIII/d. OSZTÁLY­Emeltyűs zárókészűlék kovácsolható vasöntvényekből. WOLF VINCZE JÓZSEF LAKATOSMESTER GRÁCZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 11-ike. Jelen találmány ablak- és ajtószárnyak zárására való emeltyűs zárókészűlékeken eszközölt újításokra vonatkozik, és amellett, hogy kovácsolható vasöntvényből olcsón ál­lítható elő. sokkal tartósabb, mint az ismert kovácsolt kallantyú-alkatrészek. A mellékelt rajzon : 1. ábra a találmány egy kiviteli alakját elölnézetben ábrázolja, 2. ábra ugyanazt fölülnézetben mutatja. Ezen találmány szerint a zárókészülék (a) tengelyét tartó (b) gyűrűk nem végződnek, mint a rendes kallantyús rudaknál, szögekben, melyek az ablakkereten áthatolnak és azt gyöngítik, hanem a szélső (b) gyűrűk az ablakkeretre csavarható lemezekkel együtt egy egy öntvényt képeznek. A középső (c) gyűrű, mely egy prizmatikus testtel össze­kötött két hüvelyből áll, átlyukgatott (h) nyelvével pántszögek által az ablakkeret oldalára erősíthető. Az (i) kallantyúcsap kétoldalt van a (g) öntvénybe ágyazva, a (d) kallantyú pedig csapja körül a föltüntetett vízszintes helyzetből csakis fölfelé és azután ugyanezen negyedkörívben visszafelé forgatható, mint hogy legalsó helyzetében (e) orrával az (f) horony fenekébe ütközik és fölfelé való for­gatásánál a fölső (c) hüvely keretéhez ér. Az (i) a (g) öntvénynek az (a) rúdon való megerősítésére is szolgál és ezen czélból az utóbbiba egy kevéssé be is van eresztve. A (g) öntvény, mely homlokföliileteivel a két (c) hüvelyhez csatlakozik, az (a) rudat biz­tosítja a (c) hüvelyekben való hosszirányú eltolódás ellen. SZABADALMI IGÉNY. Ablak- és ajtótószárnyak zárául szolgáló emeltyűs zárókészűlék kovácsolható vas­öntvényből, jellemezve az odacsavarol­ható, a kereten át nem hatoló fölső és alsó (b) gyűrűk által, melyek az (a) kallantyús rúd vezetésére szolgálnak, továbbá egy pántszögek segélyével oda­erősíthető középső (c) gyűrű és egy az (i) kallantyúcsap segélyével az (a) rúd­hoz ékelt (g) öntvény által, mely a kal­lantyúcsap ágyazására szolgál, végül egy csupán negyedkörívben elforgatható (d) kallantyú által. (1 rajzlap melléklettel. DALLAS RÉSZVÉNY 7AH.SA8ÁG NYOMDÁJA BU0AJ>E6TC

Next

/
Thumbnails
Contents