25748. lajstromszámú szabadalom • Sérvkötő

Megjelent lí)02. évi november hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 25748. szám. VII/©- OSZTÁLY. Sérvkötő. TIESEL KÁROLY KÖTSZERÉSZ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 6-ika. A jelen bejeleutés tárgyát képező sérv­kötő a mellékelt rajzban az 1. és 2. ábrán van föltüntetve, míg a 3. és 4. ábra egy pelottát tüntet föl fölül­nézetben és hosszmetszetben. A sérvkötő egy ruganyos és állítható (a) övből áll, mely (b) czombszalagok által el­tolás ellen biztosítva van. Elül az öv belső oldalán, aszerint, amint a kötő egyszerű vagy kettős sérv számára szükségeltetik, egy vagy két (c) pelotta van megerősítve, melyek vagy rugalmas anyagból, mintgummi vagy vattával töltött bőr stb. állanak vagy fölfujhatók. A 3. és 4. ábra egy fölfujható és ennélfogva (d) légszeleppel ellátott (c) pelottát ábrázolnak. A rugalmas (a) övnek czélja a test izmai­nak megdagadása esetén (pl. terhek eme­lésekor) az ekkor föllépő kitágulás folytán a pelottákat jobban a sérült helyhez nyomni, miáltal az eddig használt sérvkötökkel szem­ben egy nagy előnyt érünk el, mert épp megerőltetés esetén legnagyobb a sérv ki­lépésének veszélye. SZABADALMI IGÉNY. Sérvkötő, jellemezve (a) ruganyos öv által a rajta elrendezett rugalmas, illetve föl­fujható (c) pelottákkal, melyek megeről­tetés esetén az őv megfeszülése folytán a rendesnél erősebb nyomást gyakorol­nak a sérült helyre. (1 rajziap melléklettel.') PAU.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 6UOAPCSTE*

Next

/
Thumbnails
Contents