25728. lajstromszámú szabadalom • Kocsikerék

j>Iegjelenl 1902. évi november hó 3-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25728. szám. XX/a. OSZTÁLY. Kocsikerék GLASSNEB MARTIN MÉRNÖK MÁHRISCH-OSTRAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 8-ika. Az ismeretes kocsikeréknek hátránya, hogy a küllőnek és keréktalpnak összeköt­tetési helyén igen gyönge, minthogy a kerék­talp nyílásába vagy mélyítésébe a küllő csapja benyúlik, mi által nemcsak a talp gyöngíttetik, hanem a küllő is, mert ha vastag csapot alkalmazunk, akkor a talp nyílását is nagyobbra kell készíteni. Ezen összeköttetés folytán a kerék az összeköttetés helyén gyorsan elromlik. Ujabb időben a küllők fémből készült sarukkal lettek ellátva, mi mellett ezen sara a talpnak egy nyílásába hatolt, azonban a talpnak ezen gyöngítése folytán ezen hiányok megszüntetve nem lettek. Jelen találmány szerint a küllőket körül­záró és fémből készült saruk oldalnyúlvá­nyokkal vannak ellátva, melyek a talpat kétoldalt körülveszik, úgy hogy a talpnak gyöngítése nélkül szilárd összeköttetés ér­hető el. A sarunak két nyúlványa a kerék­talppal egy keresztül hatoló szögecs, vagy csavarorsó segélyével köthető össze. A talp­részek ütköző szélei a küllősarakra helyez­tetnek, miáltal a talprészek oldaleltolatása meg van gátolva. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen kocsikerék oldalnézetét; 2. ábrája ezen kocsikerék keresztmet­szetét ; 3. és 4. ábrája a keréktalpnak és küllőnek összeköttetési módját mutatja (nagyobbított léptékben). Szerkezete a következő: (a) küllők külső végét körülzáró (b) saruk két félgömbölyű (c) oldalnyúlvánnyal vannak ellátva, melyek (d) keréktalpat két oldalt körülveszik, (o) szögecs vagy efféle a két (c) nyúlványon és a talpon keresztül hatol és ezen szilárd összeköttetés folytán a talp­nak elromlása ki van zárva, (b) sarú alján (g) nyílás van alkalmazva, mely arra szolgál, hogy a talpra való ráhelyezése előtt a küllőbe egy éket verhessünk, mely a küllőt a sarú falához szorítja, mi által a küllő és sarú szilárd összeköttetése biztosítva van. (d) talprészeknek ütköző szélei (b) sarúnak középső részére helyeztetnek és azután (o) szögecs vagy effélék segélyével (c) nyúl­ványokat egy-egy talprésszel kötjük össze. (b c) saruk aczélból vagy egyéb alkalmas anyagból készülhetnek. (a) küllők alsó része a (b) kerékagyra szilárdan megerősített (i) köralakú tárcsa és a levehető (k) tárcsa között (1) csavarok segélyével vannak szilárdan megerősítve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kocsikerék, melynél a küllőknek külső végei sarukkal vannak ellátva, jellemezve

Next

/
Thumbnails
Contents