25678. lajstromszámú szabadalom • Toilette szappan

- 2 — kőhöz hasonlóan, dörzsölésekhez is legyen használható. A 2. ábrán az üreges test két (c) és (d) részből áll, melyek sajtolás útján vagy egyéb alkalmas módon készíttetnek és (cl dl) széleiken alkalmas ragasztóanyag segé­lyével egymásba erősíttetnek. A 3. és 4. ábrák szerint az (e) mag ké- ; szítésére merev nemezt használtunk; az (a) J szappanburkolat vagy egészen (3. ábra), | vagy csak részben (4. ábra) födi e magot, j úgy hogy a szappandarab nemezes oldala dörzsölésekre használható. Az 5. ábra szerint egy tömör (f) parafa­mag van teljesen szappanréteggel körül- j véve. Világos, hogy e magvak készítésére bárminő alkalmas anyag használható és hogy az ilyen összetételű szappandarab megfelelő czégjeggyel vagy egyéb fölirá­sokkal és díszítményekkel látható el. SZABADALMI IGÉNY. Toilette-szappan, jellemezve bádogból, fá­ból, czelluloidból, nemezből, parafából vagy valamely más alkalmas anyagból álló üreges, esetleg kétrészű vagy tö­mör mag által, mely egészen vagy csak részben szappanburkolattal van ellátva, a hol is az utóbbi esetben (azaz ha a mag csak részben van szappannal bur­kolva) a burkolatlanul maradt magfö­lület dörzsölésekhez való használat ezé 1-jából érdessé tehető. (1 rajzlap melléklettől.) J«LJ-AFT RÉSZVÉNY rifl8A8ÁG NYOMOÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents