25630. lajstromszámú szabadalom • Eljárás védő bevonatoknak előállítására fémtárgyak számára

Megjelent, 11H)2. évi október lió 28-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 256B0. szám, XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás védő bevonatnak előállítására fémtárgyak számára EMIL JOH. KRONSTEIN CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 20-ika Az eddigi eljárás rozsda elleni védő bur­kolatnak apró vastárgyak fölületén való előállítására abban áll, hogy a vastárgya­kat lenolajba mártjuk és erre azokat ke­menczében 700° C.-nál nagyobb hőmérsék­letre hevítjük, a mikor is a lenolaj teljesen fölbomlik, miközben szén válik ki és a szénhydrogén keletkezésénél karbidok kép­ződését okozza. Az ekképen keletkezett, szénből és karbidokból álló sötétszinű, fé­nyes bevonat nem képez teljesen össze­függő hártyát és ezenkívül savak által könnyen elpusztítható. A jelen találmány már most ezen eljárás­nak akként való módosítását czélozza, hogy a lenolajat ruganyos, a savaknak, alkohol­nak, éthernek, szénhydrogéneknek és zsí­roknak ellenálló bevonattá változtassuk át. A találmány szerint a vasból vagy más 700° C.-nál magasabb olvadási ponttal bíró fémből készült tárgyakat előbb vagy be­mártás és lecsepegtetés vagy ecsettel való bemázolás által vékony lenolajréteggel vagy valamely más, könnyen száradó olajréteg­gel látjuk el és erre a tárgyakat alkalmas kemenczében 5—10 pereznyi időn át 400 — 700° C. hőmérséklet behatásának tesz­szük ki. Alacsonyabb olvadási ponttal bíró fémek­nél, pl. fehér bádognál a hőmérsékletet csak 200-300° C.-ig emeljük föl, de azt fél sőt egy egész órán át is hagyjuk a tárgyakra behatni. Ily módon lenolajsav-anhydridből és lino­xinból álló összefüggő hártyát kapunk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás védő bevonatnak előállítására fémtárgyak számára, mely abban áll, hogy a fémtárgyakat egy vékony, szá­radó olajréteggel vonjuk be és azokat 5—10 pereznyi időn át 400—700° C. hő­mérséklet behatásának tesszük ki. 2. Az 1. alatt igényelt eljárásnak egy foga­natosítási módja, mely abban áll, hogy fémtárgyakat egy vékony, száradó olaj­réteggel vonjuk be és fél órától egy óráig terjedő időn át 200—300° C. hő­mérsékletnek tesszük ki. DALLAS RÉ8ZVÉNVTÁNFTA8AO NYOMDÁJA BUDAJ>£8TT

Next

/
Thumbnails
Contents