25524. lajstromszámú szabadalom • Fésű

Megjelent 1902. évi október lió 15-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS VI/c. OSZTÁLY. Fésű. KRONHEIM FARKAS KERESKEDŐ HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 21 ike Jelen találmány tárgyát képező fésű az ismeretes fésű alakoktól abban különbözik, hogy a fésű háta a fogak fölső végétől oldalt van elrendezve, mely kiképzés követ­keztében a hajszálak a fésülés alkalmával nem szakíttatnak ki. A mellékelt rajzlap a találmány tárgyát oldalnézetben és keresztmetszetben ábrá­zolja. A különben szokásos alakkal bíró fésű úgy van kiképezve, hogy az egyes fogak közt lévő hézagok a fogak egész hosszában szabadon végigfutnak, tehát a fésű (a) háta, melyre a (b) fogak erősítve vannak, a fogak fölső végén, azoktól oldalt van elrendezve, úgy hogy a fésű háta a fogakat hosszanti élük egy részén átfödi. Ezen berendezés folytán a fésű a fogak hosszirányá­ban a hajszálak között szabadon végig­húzható, a nélkül hogy azok összekúszá­lódnának. SZABADALMI IGÉNY. Fésű, jellemezve az által, hogy a fésű (a) háta a (b) fogak fölső végén oldalt van elrendezve azon czélból, hogy a fogak között, azok egész hosszában szabad hézagok maradjanak s ez által a haj­szálak összekúszálódása a fésűlködés alkalmával elkeriiltessék. (1 rajzlap melléklettől.) P ÁLLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA ÖOOAf-ÉfíTt

Next

/
Thumbnails
Contents