25516. lajstromszámú szabadalom • Palaczkzár

Megjelent Íl>02. évi október hó 15-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25516. szám. X VIII/d. OSZTÁLY. Palaczkzár. BALCKE JÁNOS SZÓDAVÍZGYÁROS BRÜNNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 20-ika. A találmány tárgyát palaczkzár képezi, mely különösen pezsgő italokat tartalmazó palaczkoknál alkalmas és egyszerű ós olcsó módon állítható elő. A csatolt rajzon a palaczkzár az 1. és 2., illetve 3. és 4. ábrán két kiviteli alak­ban van ábrázolva oldal-, illetve fölülné­nézetben. Az 1. és 2. ábrán látható palaczkzár egy a palaczk nyaka körül a (w) borda alatt elrendezett (r) gyűrűből áll, mely két szem­ben fekvő, függélyesen álló (a) füllel vau ellátva és a szabad (e) végek egymásba akasztásával erősíttetik meg a palaczk­nyakon. A (b) kengyel szabad végei (a') fülekké vannak kiképezve, melyeket az (r) gyűrű (a) füleibe akaszthatunk. A (b) kengyel (d) hidja csavarszerűen van kiképezve, miáltal a kengyel bizonyos rugalmasságot nyer és könnyen és gyorsan helyezhető a (k) parafa­dugó fölé, melynek föliiletébe benyomul és ily módon biztos zárt alkot. A 3. és 4. ábrán látható kiviteli alaknál a (b) kengyel (a') fülei az (a) fülek (n) cso­mópontja, illetve az (r) gyűrű (e) szabad végei körül forgathatók; az (r) gyűrű itt a (w) bordában kiképezett (v) horonyban van elrendezve. SZABADALMI IGÉNYEK. í. Palaczkzár, jellemezve egy a palaczknya­kon a (w) borda alatt vagy ennek egy (v) hornyában elrendezett(r) gyűrű által, melynek (a) füleibe a csavarszerűen összesodrott (d) hiddal ellátott (b) kengyel (a') fülekké kiképezett szabad végei be­akaszthatók (1. és 2. ábra). 2. Az 1. alatt védett palaczkzár egy kivi­teli alakja, jellemezve azáltal, hogy a (b) kengyel (a') fülei az (a) fülek (n) csomópontjai vagy az (r) gyűrű (e) sza­bad végei körül forgathatók (3. és #. ábra). (1 rajzlap melléklettel.) PfelAJ RÉSZVÉNY TÁRfiAAÁG NYOMDÁJA BUOAPEStEft

Next

/
Thumbnails
Contents