25420. lajstromszámú szabadalom • Záró kupak palaczkokhoz

Megjelent 1902. évi október hó 7-én. SZABADALMI LÉTRÁS 25420. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Zárókupak palaczkokhoz KALLING LAJOS GYÁROS BA.LTIMOBEBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 15-ike. A találmány tárgyát oly zárókupak ké­pezi, melynél a zárókupak hengerpalást vagy gyűrűalakú fala és a kupak egy va­lamely részével kapcsolódó válldarabbal vagy kiugrással ellátott palaczknyak külső fölülete között tökéletesen tömített záró­dás létesül, minek következtében a kupak fölső része és a palaczk nyakának torko­lata közé külön tömítést helyezni nem szük­séges, illetőleg fölösleges. A találmány tárgyát képező kupak gé­pek alkalmazásával is könnyen állítható elő, ezenkívül a gyűrű azalatt sem moz­dulhat el, mialatt a kupakot a palaczk nyakán megerősítjük. A találmány tárgyát képező zárókupak az 1. ábrán a nézetben ábrázolt palaczk­nyakra fölhúzva, a rögzítés előtt ugyan­csak nézetben látható, míg a 2. ábra az 1. ábrához tartozó függélyes metszet, a 3. ábra a 2. ábrának megfelelő metszet, azonban a záró kupak a palaczkon rög­zítve van, minek következtében egyúttal a tömített záródás is létesült, a 4. ábra a záró kupak nagyobb léptékben rajzolt metszete, mielőtt a tömítő gyűrű a kupakban meg volna erősítve, az 5. ábra hasonló metszet, de a tömítő­gyűrű elhelyezése és megerősítése után, a 6. ábra az 5. ábrához tartozó alulnézet. A csatolt rajzokon (1) a palaczknyak, mply a torkolattól lefelé kúposán megvé­konyodik, de mely hengeres vagy más alak­ban is kiképezhető volna, minthogy a ta­lálmány lényegét a palaczknyak alakja nem érinti; (2) a záró kupak feneke, mely a palaczk nyaka torkolatát határoló (3) fö­líiletre fekszik, (4) a kupak hengeres fala, melynek belső átmérője a palaczknyak külső átmérőjénél lényegesen nagyobb, hogy a kupakban az (5) tömítőgyűrű elhelyezhető legyen. A záró kupak a tömítőgyűrű elhelyezése előtt a 4. ábrán látható alakkal bír, ezen az ábrán látható, hogy az (5) tömítőgyűrű, melyet a záró kupakban elhelyezünk, a záró kupak torkolatába pontosan beleillik. Az így előkészített záró kupak torkola­tának szélét azután, mint az az 5. ábrán látható, befelé gyűrjük, úgy hogy az (5) tömítőgyűrűt rögzítő (6) karima képződ­jék, mialatt ez a karima képződik, a tö­mítőgyűrű egészen a kupak (2) fenekéig előre tolódik.

Next

/
Thumbnails
Contents