25275. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolódarab vasszerkezetek számára

Megjelent lííO'í. évi szeptember lió 15-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25275. szám. Viliid. OSZTÁLY. Kapcsolódarab vasszerkezetek számára. IG. GRIDL CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 11-ike. A különféle vasszerkezeteknél eddig hasz­nált kapcsolódarabok egy darab kovácsolt­vasból vannak előállítva és egy villás kapcsolófejjel bíró orsóból állanak. Az ilynemű kapcsolódarabok előállítása nehéz és időtrabló. A jelen találmány oly kapcsolódarabra vonatkozik, mely az előállítás egyszerűsbí­tése és megkönnyítése czéljából két külön részből áll, melyek egyike egy • alakban hajlított vagy villás darabot képez, melynek középső sima fúrásán át az orsó gyanánt kiképezett másik részt átdugjuk és az ezen orsó végén levő, a kapcsolóvilla ágai közé betolódó fej által a kapcsolóvilához képest való elfordulásában megakadályozzuk. Egy ily kapcsolódarab a mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában oldalnézetben és fölülnézet­ben van föltüntetve. A kapcsolódarab egy • alakban hajlított vagy villás (a) darabból áll, melynek két ága a szokásos összekötőorsó fölvételére szolgáló lyukakkal van ellátva. Az (a) villadarab középrésze egy sima fúrással van ellátva, melyen a (b) orsórész van átdugva. Utóbbinak végén egy sarkos fej vagy (c) keresztrész van alkalmazva, mely előnyösen, pontosan az (a) villadarab ágai közé illik és tolódik és ily módon az orsórész forgását megakadályozza. SZABADALMI IGÉNY. Kapcsolódarab vasszerkezetek számára, mely EGY LJ alakban hajlított vagy villás részből áll, melynek középső sima fúrá­sán az orsórész van átdugva, mely utób­bit a villadarab közé betolódó fej a villa­darabhoz képest való elfordulásban meg­akadályozza. (1 rajzlap molléklettel.) -ÁLLÁS WÉSZ-'ÉN VTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents