25225. lajstromszámú szabadalom • Eljárás poralakú és finomszemű tüzelőanyagoknak brikettezésére

Megjelent 1JM)5£. évi szeptember hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25225. wzáru. II/a. OSZTÁLY Eljárás poralakú és finom szemű tüzelő anyagok brikettezésére. DE BENÉVILLE PUTE-COTTE HENRY MÉRNÖK GRENOBLEBEN (FBANCZIAOBSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 20-ika. Porahkú vagy finom szemű tüzelő anya­gok brikettezésére eddig a legszokásosabb eljárás a kátrányozó eljárás volt. melynek foganatosítására az alkalmas módon fölme­legített brikettezendő tüzelő anyagra ható gyúró és őrlő gépek szolgálnak. Ezen eljá­rásnál a közepes finomságú és likacsosságú tüzelő anyagokhoz mintegy 1()0 /0 kátrány adatik, minek következtében az ily módon brikettezett tüzelő anyagok égés alkalmá­val több füstöt adnak, mint a nem briket­tezett anyagok. Jelen találmány szerint kötő anyag gya­nánt liszt talál alkalmazást s az eljárás az előbbihez hasonló módon, gyúró és őrlő gépek igénybevételével s szükség esetén víz hozzáadása mellett foganatosíttatik. A közepes finomságú és likacsosságú tüzelő anyaghoz adandó liszt súlya a brikettezendő anyagok súlyának mintegy í 1 /2 %"át teszi. Az ezen eljárás szerint brikettezett tüzelő anyag égés alkalmával nem fejleszt több füstöt, mint a nem brikettezett anyag, mely körülmény lakószobák fűtésénél különös fontossággal bír. Liszt elnevezés alatt nem csupán a kalá­szos növények magjainak, pl. gabonának és rizsnek, hanem valamennyi hasonló kemé nyitó tartalmú anyagnak poralakját értjük. Jelen eljárás bárminő zsíros szénfaj al­kalmazása esetén sikerrel foganatosítható, azonban még nagyobb sikerrel jár sovány, pl. anthracit vagy lignitszerű szénfajok alkal­mazásánál. minek következtében az alábbiak főkép ilynemű szénfajokra fognak vonat­kozni. melyek tényleg igen kevés füstöt adnak. Mivel pedig ez utóbbiaknak a bá­nyákból való kiásása alkalmával igen sok por és finom szemű anyag keletkezik, a brikketezés a legtöbb esetben kívánatos is. Föltéve, hogy a brikettezendő poralaku vagy finom szemű sovány anthracitszerű szén egyes szemcséinek átmérője legfeljebb 4 mm. s a brikettezéshez legjobb minőségű rizslisztet használunk, az eljárás foganato­sítása következő módon történik. A rizslisztet lehetőleg finom por alakjá­ban a brikettezendő tüzelő anyaggal hideg állapotban elegyítjük oly arányban, hogy 100 kg. tüzelő anyagra l*/s kg. rizsliszt es­sék. Ezen elegyítés előnyösen ismeretes szerkezetű önműködő keverő készülékek se­gélyével végezhető. Az így elkészített ke­veréket most egy gyúró gépbe visszük, melyben a keverék víztartalmát, ha ez már előbb meg nem történt volna — 10°/„-ra

Next

/
Thumbnails
Contents