25102. lajstromszámú szabadalom • Hatóanyag akkumulátor lemezek számára

Megjelent 1902. évi augusztus lió* 19-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI Jj||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25102. szám. VII/g. OSZTÁLY Hatóanyag akkumulátor lemezek számára. SCI IMI DT VILMOS, THIEMANN EDE ELEKTROTECHNIKAI SZERELŐK, POLLÁK ADOLF GYÁROS, NACHMIAS JACQÜES ÉS BONDY EMÁNUEL KERESKEDŐK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 6-ika. .leien találmány tárgyát ható (activ) anyag képezi, akkumulátor-lemezek részére, mely lényegében miniumnak, lithargyrumnak, vala­mely bismuthsónak, sellaknak és grafitnak keverékéhői áll. Az anyag előállítása olyképen történik, hogy körülbelül 40—60 s. r. miniumot, 15—30 s. r. lithargyrumot, 1—2 s. r. grafitot és 1—2 s. r. bismuthnitratot vagy szulfátot és 5—20 s. r. alkoholban oldott sellakot egy tésztaszerű anyaggá bensőleg összekeverünk, SZABADALMI IGÉNY. Hatóanyag akkumulátorlemezek számára, mely lényegében miniumnak, lithargy­rumnak, bismuthnitrat vagy szulfátnak, grafitnak és alkoholban oldott sellaknak keverékéből áll. PÁUA BÉSZVÉNYTÁneAsAo NYOMDÁJA BUDAPE6YCN

Next

/
Thumbnails
Contents