25097. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víznek a kötött kénsavtól való megtisztítására

Megjelent li)()í. évi augusztus lió ltt-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25097. szám. XXI /a. OSZTÁLY­Eljárás víznek a kötött kénsavtól való megtisztítására. REISERT HANS MÉRNÖK KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 19-ike Történtek már arra nézve kísérletek, hogy a vízben lévő szabad vagy kötött kénsavat szénsavas baryt alkalmazásával válasszák le. Ebből a czélból vagy egyszerűen szénsavas barytot kevertek a vízhez, vagy pedig a vizet a természetes szénsavas baryt (withe­rit) nagyobb darabjai fölött vezették el, de egyik eljárás sem volt elégséges ahhoz, hogy a kötött kénsavat, nevezetesen annak mész-, magnézia-, káli- vagy natronvegyü­leteiből a gyakorlatban kielégítő módon, folytonos üzemben le lehessen választani. A találmány szerint a szénsavas barytot finoman eloszlott állapotban, a mint azt le­csapás vagy iszapolás által előállíthatjuk, alkalmazzuk és a vizet eme poralakú szén­savas baryton folytonos áramban vezetjük át. Az eljárás akként alakul, hogy a por­alakú szénsavas barytot elég tágas edénybe töltve folytonos mozgásban tartjuk. Ebből a czélból legelőnyösebben akként járunk el, hogy az edényt csak részben töltjük meg szénsavas baryttal, úgy hogy az átvezetett víz a szénsavas barytot föllazíthassa és annak egyes szemcséit állandó mozgásban tarthatja, miért is a vizet legelőnyösebben alulról fölfelé vezetjük át a baryton. Tehát az edényben áramló vízoszlop keletkezik, melyben a finoman eloszlott szénsavas baryt részecskéi lebegnek, minek következtében az oldott kénsavas sók oldhatlan, vagy leg­alább is csak kis mértékben oldható szén­savas sókká alakulnak át. Kísérletek iga­zolják, hogy megfelelő tartály egyszeri meg­töltése után egy állandóan üzemben lévő gőzkazán tápláló vizet körülbelül féléven át tisztán tartotta a kénsavtól, hogy tehát az üzem tényleg folytonos és azt csak más szempontok által is megkövetelt nyugalmi időszakok alatt kell megszakítani. A csatolt rajzon az eljárás megmagyará­zására az 1. és 2. ábra szolgál, a 3. ábra pedig az eljárás gyakorlására szükséges berendezésnek egy különösen előnyös kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. és 2. ábra szerint az eljárás akként alakul, hogy a tisztítás megkezdése előtt (1. ábra) az (a) edény fenekén egy poralakú szénsavas barytból álló réteget terítünk ki. A (b) vezetéken vezetjük be a tisztítandó vizet, a (c) vezetéken vezetjük el a tisztí­tott vizet. A vízben lebegő anyagokat a legelőnyösebben szivacsból álló (d) szűrőré­teg tartja vissza. Mikor a (b) vezetéken természetesen meg­felelő nyomás alatt vizet vezetünk be (2. ábra), ez a poralakú szénsavas barytot föllazítja, úgy hogy egy fölemelkedő víz-

Next

/
Thumbnails
Contents