25020. lajstromszámú szabadalom • Szigetelő

Megjelent ll>OSÍ. évi augusztus lió 18-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25020. szám. Vllls OSZTÁLY. Szigetelő. MÜLLER RÓBERT GYÁROS MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 3-ika. Az elektromos berendezéseknél eddig al­kalmazott szigetelőknek, minők pl. a ta­lapzatok, lemezek, rozetták stb. az a hát­rányuk, hogy megizzadásuknál és ennek kö­vetkeztében beálló beharmatozódásuknál szi­getelő hatásuk csökken vagy egészen meg­szűnik. Ezt a hátrányt találmányom tárgyánál az által kerültem el, hogy a szigetelőn el­rendezett bordák a levegőnek a szigetelőn való átvezetését teszik lehetővé és így a szigetelő fölületének megnedvesedését a ke­ringő légáram szárító hatáo meggátolja. Az új szigetelő a csatolt rajzlapon több kiviteli módozatban látható, nevezetesen az 1. ábra egy szigetelő lemez alulnézete, a 2. és 3. ábrák ennek metszetei, a 4—6. ábrák több más kiviteli alakot lát­tatnak. Az (a) lemezeken, talapzatokon, rozettá­kon stb. az alapfölületből kiálló (b) bor­dák vannak elrendezve. Ezek a bordák tet­szőleges módon rendezhetők el. Az egyes bordák között azonban szabad tereknek kell megmaradniok. Ez által a levegő a szige­telő alapfölülete és a falföliilet között ke­ringhet. Az előbb említett előnyt ily mó­don a legegyszerűbb módon biztosíthatjuk. Az elrendezés azonkívül avval az előnnyel is jár, hogy a szigetelés a légréteg által hatásosabbá válik. SZABADALMI IGÉNY. Szigetelők (mint pl. talapzatok, rozetták, lemezek stb.) elektromos berendezések­hez, jellemezve az alapfölületből kiálló (b) bordák oly elrendezése által, hogy a szigetelő és a fal fölülete között levegő keringhet oly czélból, hogy nedvesség­nek a szigetelőn való lerakódása elke­r ültessék. (1 rajzlap melléklettől.) ;ílt.' RÜSZVkN ytarsaga'1 hvomdaja nm,rBSTBF

Next

/
Thumbnails
Contents