24983. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés csipkének és más hasonló anyagnak fémmel való bevonására

Megjelent Í902. évi augusztus lió 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24Ü88. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés csipkének és más hasonló anyagnak fémmel való bevonására. DR DALY JÁNOS ANDRÁS ORVOS WASHINGTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 4-ike. A találmány tárgya egy eljárás és beren­dezés csipkének és más hasonló anyagnak, nevezetesen kender-, pamut-, selyem- vagy más rostoknak fémmel való bevonására és lényegében véve abban áll, hogy a bevonandó anyagot kifeszítve, valamely saválló firnisz­szel pl. kollodiummal, pyroxylénnel bevon­juk. Ezután, mielőtt ez a bevonat megszá­radt volna, a szövetet finoman elosztott bronz- vagy fémporral beporozzuk, vagy pedig egy hígan folyó firnisszel tetemes mennyiségű fémport keverünk, hogy vaj­szerű tömeget állítsunk elő és a bevonandó szövetet eme keverékbe mártjuk, azután pedig a keverékből való kivétele után egy keretre feszítjük ki vagy más módon ki­nyújtjuk. A bevonandó szövetről kefe, fúvó vagy czentrifugálás segélyével a fölösleges fir­niszt és fémet teljesen eltávolítjuk, úgy hogy a szövet szemei szadadok maradja­nak, a szemeket alkotó szálak pedig egy vékony fémréteggel burkolva és a ragasztó­anyag réteg által merevítve legyenek. Az ily módon kezelt szövet szemei sza­badok, maga a szövet hajlékony, azonban a szövetet a bevonat mégis merevebbé tette és azt a keretre könnyen ki lehet feszíteni. A szöveten az első fémbevonatot oly mó­don is létesítjük, hogy a szövetet egy ke­reten vagy más módon kifeszítjük és azután kefe vagy más segédeszköz használatá­val firnisszel vagy sellakkal bevonjuk. A megszáradt sellakréteg a szövetet merevíti. Mikor a sellak megszáradt, a szövetet vizes ezüstnitrát-oldattal vonjuk be és bi­zonyos fokig megszárítjuk. Mielőtt azonban az ezüstnitrát-oldattal bevont szövet telje­sen megszáradt volna és mielőtt az a szö­vet anyagát megrongálta volna, a szövetet káliumszulfid vizes oldatával vonjuk be. Az ekkor végbemenő cserebomlásánál a szö­veten ezüstszulfid képződik, mely az elek­tromosságot vezeti és melynek maró hatása nincs. Az ily módon fémes, vagy más, az elek­tromosságot vezető réteggel bevont szöve­tet egy kereten kifeszítjük, azután elek­trolysis-fiirdőbe visszük, hogy galvanoplasz­tikus úton arany-, ezüst-, réz- vagy más, elektromos úton leválasztott fémréteggel vonjuk be. Az elektrolytos készülékbe a szövetet legelőnyösebben egy drótszövetből készült kalitkán vagy vázon kifeszítve he­lyezzük el. A csatolt rajz 1. ábráján egy ily henge-

Next

/
Thumbnails
Contents