24961. lajstromszámú szabadalom • Újítások padlók, falak mennyezetek és hasonlók számára szolgáló burkolatokon

Megjelent li>0'í. évi augusztus hó <S-án. magy. nm kiii SZAB ADALM I ME1S H I VATA L SZABADALMI LEI RAS 24961. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Újítások padlók, falak, mennyezetek és hasonlók számára szolgáló burkolatokon. clemetson harry pearce szabadalomértékesítő ashfordban. Pótszabadalom a 22985. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 január 7-ike. Jelen találmány tárgya a 22985. sz. sza­badalomban védett burkolaton eszközölt javításokra vonatkozik. Az újítások a mellékelt rajzon vannak föltüntetve. Ezen újítások egyik része a bur­kolatok széleinek szilárdításának elérésére szolgál és abban rejlik, hogy a (c') sarok­tömböcskéket valamivel hosszabbra készít­jük, úgy hogy a (b) végléczbe illeszthető és ahhoz csavarral erősíthetők. A szélső tömb­sor helyett egy összefüggő (a) szegélyléczet is alkalmazhatunk, melyet, ha a burkolat egy vagy több helyen megtörendő, a szük­séges helyeken egyszerűen átfürészelünk. A burkolat sarkai beeresztett vagy rácsavarolt (f) fémpántokkal szilárdíthatok. A (b) vég­léczekhez az első (c) tömbsor a (d) köldökök, kéthegyű (e) szögek vagy keresztülmenő (h) szögek vagy csavarok segélyével erősíthető. A töraböcskék egy része vagy az összes tömböcskék közé rugalmas (g) lapocskákat alkalmazhatunk, melyek bőrből, gummiból vagy más alkalmas anyagból állhatnak és melyek a burkolat síkjából kissé ki is emel­kedhetnek, úgy hogy a burkolatnak a fallal vagy a padlóval való közvetlen érintkezését megakadályozzák. Ily módon a fal kimélte­tik, a padlón pedig rugalmas fölfekvést érünk el és a léptek zaját is igen nagy mértékben tompítjuk. A hullámos drótok végeit továbbá derék­szögben való visszahajlítás helyett eredeti irányával párhuzamosan egészen visszahaj­líthatjuk, úgy mint azt a 2. ábra tünteti föl és az igy visszahajlított végeket a tömb anyagába verjük (1. a 2. ábra alsó részét). Ezáltal megakadályozzuk a drótvégeknek a fatömböcskék vetődése alkalmával való ki­hajlítását ill. kiegyenesedését. Végül még megjegyzendő, hogy a töm­bök furatait a hosszadalmas fúrás helyett elektromosan hevített dróttal készíthetjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás a 22985. sz. szabadalomban védett burkolaton, jellemezve azáltal, hogy a (c') saroktömböcskék illetőleg az (a) ol­dalsó szegélyléczek annyira meg vannak hosszabbítva, hogy a (b) végléczekbe ereszthetők ós csavarokkal vagy szogek­gel azokhoz erősíthetők. 2. Az 1. alatt igényelt újítás foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a bur­kolat sarkai beeresztett vagy reácsava­rolt (f) pántok által erősíttetnek meg. 3. Az 1. alatt igényelt újítással ellátott bur

Next

/
Thumbnails
Contents