24805. lajstromszámú szabadalom • Ülőkádnak is használható fürdőkád himbáló berendezéssel

Megjelent 19(>2. évi jnlius hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24805. szán,. XXI/a. OSZTÁLY. Üló'kádnak is használható fürdőkád himbáló berendezéssel. SCHULZE KÁROLY HERMANN KERESKEDŐ DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát olyan fürdő­kád képezi, mely sajátszerű alakjánál fogva úgy közönséges, mint ülőkádnak használ­ható és egy himbáló berendezéssel van el­látva, úgy hogy a fürdőt használó egyén testével a vizet hullámzó mozgásba képes hozni. A himbáló berendezés egy meghajlított bádogból áll, mely a kádba helyeztetik és ennek fenekére egyetlen vonalban támasz­kodván, a fürdőt használó egyén mozgásai alkalmával himbáló mozgásba jön. Ha a himbáló berendezést nem akarjuk használni, egyszerűen kiemeljük a kádból. A mellékelt rajz a találmány tárgyátké­pező fürdőkádat hosszmetszetben ábrázolja. Az (a) fürdőkád úgy lefektetve, mint sa­játszerű alakjánál fogva, vonatkozólag a mellső (b) falra, ülőkádnak is használható, miáltal alkalmazhatósága rendkívül sokol­dalú. A jelen találmánynál azonkívül egymeg-J hajlított (c) bádog nyer alkalmazást, mely fenekén czélszerűen félhengeralakú (d) du • dorodással bír, mellyel a fürdőkád fene­kére van helyezve. A (c) bádog körülbelül a kád szélességével bír. A fürdőt használó egyén, ezen berendezést használva, az ál­tal, hogy testével a (c) bádognak himbáló mozgást kölcsönöz, a vizet hullámzó moz­gásba képes hozni. Ha a himbáló berendezést nem akarjuk használni, a (c) bádogot a kádból egysze­rűen kiemeljük. SzAliADAí.MI IGÉNY. Fürdőkád, mely úgy közönséges, mint ülő­kádnak használható és melybe egy meg­hajlított (c) bádog van helyezve azon czélból, hogy a fürdőt használó egyén a (c) bádogon nyugvó testével a fürdővi­zet hullámzó mozgásba hozhassa. (1 rajzlap melléklettel.) PAiLAS flésZVÉh* TÁR8A8JÍO NYÍ MOoíjA HUOAPESTEh

Next

/
Thumbnails
Contents