24785. lajstromszámú szabadalom • Hajtómű ikererőgépek számára

Megjelent 1902. évi .jnlius lió 24-én. SZABADALMI ÍRÁS 24785. szám. V/e/1. OSZTÁLY­Hajtómű ikererőgépek számára. SCHNEEWE1S JÁNOS MÉRNÖK FRANKFURTBAN. Bejelentésének napja 1901 november hó 23-ika. Elsőbbsége 1899 október 26-tól kezdődik. Hogy motorok hengerfalának egyenlőtlen elkopását és az ezzel kapcsolatos erővesz­tesógeket elkerüljük, a következő elrendezés van alkalmazva: Az (a) hengerben föllépő erő a (b) lendítő kerekekre vitetik át egy az utóbbin alkal­mazott, magába visszatérő görbe (c) pálya segélyével, a melyre a (d) görgők támasz­kodnak, amelyek egy, az (e) dugattyúval | mozdulatlanúl összekapcsolt E-alakú merev (f, g, h. i) rudazaton foglalnak helyet (4. ábra.) Az 1. és 2. ábrákban a görbe pálya két különböző állásban van föltüntetve, és pedig a baloldali dugattyú az erőbehatás kezde­tekor a kompresszió-állásban van, míg a jobboldali dugattyú löketének végére jutott. Tényleg mindkét dugattyú szimmetrikusan fekszik és működik. A rudazatnak külső (f) és (g) rúdjai (k) és (1) vezetékekben mozog- j nak, a melyek nemcsak a görhe pályából j kiindúló oldalnyomást fogják föl, hanem az i egész rudazatnak valamint a dugattyúnak önsúlyát is hordják ós ily módon a henger­falak egyenlőtlen elkopását is elkerüljük. SZABADALMI IGÉNY. Hajtómű ikererőgépek számára, mely a du­gattyú mozgásának a lendítő kerékten­gelyre való átvitelét a lendítőkeréken alkalmazott, magába visszatérő görbe vonalú pálya közvetítésével eszközli, jellemezve egy E-alakú, az (e) dugattyú­val mozdulatlanúl kapcsoltmerev (f, g, h,i) rudazat által, melynek a (d) görgőkkel a görbe (c) pályára támaszkodó külső (f) és (g) rúdjai oly7 vezetékekben mozog­nak, a melyek a görbe pálya által elő­idézett oldalnyomást fölfogják és az egész rudazatnak, valamint a dugattyúnak ön­súlyát hordják azon czélból, hogy a hen­gerfalak egyenlőtlen elkopása mellőz­tessék. (1 rajzlap melléklettel.) »^8ZVÉNYTÁ.RflAflÁG NYOMDÁJA BUOAPÉfitÉK 1

Next

/
Thumbnails
Contents