24784. lajstromszámú szabadalom • Kazán gyors gőzfejlesztésre

Megjelent 1902. évi jnlins lió 2.*i-án. MAGY. glg KIR. SZABADALMI HIVATAL ZA13ADALMI LEÍRÁS 24784. szám. V/e/2. OSZTÁLY­Kazán gyors gőzfejlesztésre. BUDAPESTI SZIVATTYÚ- ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EZELŐTT WALSER FERENCZ CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó Í2 ike O s A jelen találmány tárgyát gyors gőzfej­lesztésre alkalmas gőzkazán képezi, mely lényegében egy köpenyből és egy ezen kö­peny belsejében elrendezett és vízcsövekkel fölszerelt tűzszekrényből áll. A találmány tárgyának egy kiviteli alakja a mellékelt rajzon van bemutatva, ahol: 1. ábra a kazánnak a 2. ábra (E - F), ille­tőleg G—H vonalai mentén vett vízszintes keresztmetszetei, 2. ábra függélyes metszete az 1. ábra A—B vonala mentén, 3. ábra a tűzszekrény függélyes metszete. A jelen gőzkazán egy vízszintesen ketté választott (al, a2) köpenyből és egy ezen köpeny belsejében elrendezett (bl) tűzszek­rényből áll. Az (al) köpenyrész a (bl) tűzszekrénnyel egybe van szögecselve. míg az (a2) köpeny­rész az (al) köpenyrésszel össze van csa­varva és a csavarok eltávolítása után arról leemelhető. A (bl) tüzszekrényben alkalmasan hajlí­tott (a, b, c, d, e . .) csövecskék vannak behúzva olykép, hogy fölső végeik a fer­dén álló tűzszekrény-tödélbe, alsó végeik pedig a tűzszekrény köpenyfölületébe tor­kolnak. A csövek ezen elhelyezése által gyors és szabályos vízkeringést érünk el. A csöve# k csoportosan vannak elhelyezve és különböző görbületi sugár szerint vannak hajlítva, úgy hogy a füstgázok kényszerítve vannak a csövek körül keringeni és nem juthatnak a rostélyról közvetlenül a ké­ménybe. mint azt a rajzon a VI. nyilak mutatják. SZABADALMI IGÉNY. Gyors gőzfejlesztésre alkalmas gőzkazán, azáltal jellemezve, hogy egy (al, aá) köpeny belsejében elrendezett (bl) tűz­szekrénybe hajlított (a, b, c, d, . . .) csö­vek vannak beépítve, melyek egyrészt a tűzszekrény födelébe, másrészt a tűz­szekrény köpenyfölületébe torkolnak és úgy vannak alakítva és csoportosítva, hogy a füstgázok nem tódulhatnak ki egyenes irányban, hanem kényszerítve vannak a csövek körül keringeni. (I rajzlap melléklettel.) -AU.AS RE8ZVENY TÁR6A8ÁQ iifOMDAJA HUDAPE6TEN

Next

/
Thumbnails
Contents