24721. lajstromszámú szabadalom • Kancsó önműködően nyíló és záródó födéllel

Megjelent 1902. évi július hó 21-én. MAGY SZABADALMI KIR. HhVATAL SZABADALMI LEIRAS 24721. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Kancsó önmtiködó'en nyíló és záródó födéllel PALDA KÁROLY ÜVEGGYÁBOS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 16-ika. A bejelentés tárgyát képező találmány olyan kancsóra vonatkozik, melynek födele, ha a kancsót fülénél fogva kézbe vesszük, önműködően kinyílik és ha a kancsót le­tesszük, ismét bezáródik. A kancsó mellékelt rajzon oldalnézetben van ábrázolva zárt födéllel. A pontozott vonalak a fölemelt födél helyzetét mutat­ják. Az (a) kancsó (b) fülére (c) fémhüvely van megerősítve, melynek függélyesen álló két (d) nyúlványa között (f) csapszöggel a (k) rúgószelencze forgathatóan van elhe­lyezve. Ezen (k) rúgószelenczére (i) kar van forrasztva; (i) karon van megerősítve a (g) födél. A (c) hüvely vízszintes irá­nyú (e) nyúlványai között (h) csapszög kö­rül (1) kétkarú emeltyű elforgatható. Ezen (1) emeltyű rövidebb karja (m n) csuklók és (p) kar útján (i) karral áll kapcsolat­ban. Ha a kancsót fülénél fogva kézbe vesz­szük, akkor az (1) kar a (b) fül felé nyo­matik, minek folytán a (k) rúgószelencze a nyíl irányában elfordul és a födő kinyí­lik. Ha a kancsót letesszük, akkor a (k) rúgószelenczében lévő rúgó a födelet is­mét lehúzza. SZABADALMI IGÉNY. Kancsó, jellemezve a (c) hüvely vízszin­tes (e) nyúlványai között (h) csapszög körül forgatható (l) kétkarú emeltyű, az ezzel (p) kar és (m n) csuklókkal kapcsolt (k) rúgószelencze és az erre erősített, a fődéit hordó (i) kar által. (1 rajzlap melléklettel.) &ALLAS rtésZvéN.TÁHSASAo NYOMDÁM BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents