24545. lajstromszámú szabadalom • Biztosítás, blokkozott vonalak nyílt pályán lévő, a szomszédos állomástól függő elágazási (vagy más veszélyeztetett) helyének védésére

Megjelent lí)<)2. évi július hó 2-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24545. szám. V/a. OSZTÁLY. Biztosítás blokkozott vonalak nyilt pályán levő, a szomszédos állomástól függő elágazási (vagy más veszélyeztetett) helyének védésére. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 9-ike. Ha valamely pályaszakasznak nyílt pályán levő elágazási helyét biztosítani kívánjuk, a következőkre kell ügyelni: 1. A váltókat helyesen, a jelzésnek meg­felelően kell állítani és a váltók idő előtt történő átállítását meg kell gátolni, mi vala­mely ismert, megfelelő módon történhetik. 2. A vonatot a megfelelő rendeltetési ál­lomás felé kell terelni. 3. A vonatnak a blokkozott vonalszaka­szon való haladásánál a szükséges függő­ségeket kell létesíteni és föntartani, úgy­szintén ezeket megfelelően módosítani, ha a vonat az egyik vonalszakaszról a másikra megy át. Hogy a vonatot helyesen terelhessük a megfelelő rendeltetési állomás felé, vagy úgy járunk el, hogy az elágazási helyen egy kis, telegráfberendezésekkel fölszerelt intéző helyet létesítünk, mikor az ott szol­gálatot tevő hivatalnok a vonat közlekedé­sére vonatkozó adatokról idejekorán értesí­tést kap, úgy hogy a jelzőket az intéző helyen mindig megállás nélkül áthaladó vonatok közlekedésének megfelelően állít­hatja, vagy pedig ezt a föladatot a szom­szédos állomásra bízzuk, mely a vonatoknak az elágazási helyen való közlekedését a blokk­berendezések segélyével szabályozza és az elágazás helyén csak blokkállítóőrt alkal­mazunk. A szükséges blokkberendezések ebben az esetben nagyon sokféle módon képezhetők ki, de ha a váltók és jelzők között lévő mechanikai függőségeken kívül a váltókat a vonat közlekedési ideje alatt vagy ezen­kívül még a nyugalmi állapotban (mikor jelző szabadra állítva nincs) elektromos úton is blokkozni akarjuk, akkor úgy az állomá­son, mint az elágazási helyen a szokásos váltó- és jelzőblokkok alkalmazása válik szükségessé. Ha ezenkívül még az egyik vagy mindkét vonalnak szabad pályán alkalmazott blokk­biztosítása is van, a viszonyok jóval bonyo­lódottabbakká válnak. Az általánosabb eset­nek megfelelően a következőkben azt fogjuk föltételezni, hogy csak a fővonal van blokkszakaszokra osztva, miután ez a föltevés a leírandó berendezés lényegét nem érinti. Ennek megfelelően az I. rajzlapon (8) a (G) felé vezető, kettős vágányú pálya egy állomása, (A) pedig az ettől elágazó, egy-

Next

/
Thumbnails
Contents