24363. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék robbantások által nyert kőzettörmelékek gyors eltakarítására

Megjelent 1902. évi június hó 9-én. MAGY. ggj KIR. SZABADALMI ||||í HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24863. szám. XIÍ/a. OSZTÁLY. Eljárás és készülék robbantások által nyert kőzettörmelékek gyors eltakarítására. RADU FRIGYES BÁNYAMÉRNÖK COLMARBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 24-ike A robbantásoknál nyert kőzet-törmelékek eltakarítása a bányász munkájának tetemes részét veszi igénybe, mivel a hely a mun­kához szűk és a törmelékek eltakarítása csak akkor veheti kezdetét, ha a vájat a robbantott kőzet-törmeléktől már nagy részt szabaddá van téve. A fúrást tehát mindad­dig nem lehet újból megkezdeni, míg az összes meglazult kőzet eltakarítva nincs. E munka megkönnyítésére jelenleg egy fá­ból vagy vaslemezekből összeállított fix áll­ványt szoktak a robbantási hely előtt föl­építeni, melyre a robbantott kőzettörmelé­kek hullanak és mely a törmelékek tovala­pátolására alkalmas sima fenékkel bir. Ezen állványt, mielőtt a további fúráshoz fogná­nak, ismét szét kell szedni, hogy a fúró­gépek fölállítására hely legyen. E czélból előbb a robbantott törmelékeket a fúrandó kőzet előtt hátrafelé tova kell lapátolni és csak ezután töltik a csillékbe. Az eltakarí­tás ezen módja tehát időveszteséggel jár és emellett szénbányákban a széntömbök kis darabokra zúzatnak szét. A kőzettörme­lékek eltakarítására jelenleg divó eljárásnál tehát a fúrást, míg a robantott kőzettör­melékek eltakarítása teljesen vagy legalább majdnem egészen befejezve nincs, nem le­het megkezdeni és így a munkáscsapatok egymásra várni kénytelenek. E hátrányokat a jelen találmány, mely egy, könnyen előre és hátra mozgatható ágy al­kalmazásában áll, megszünteti. Ezen ágy fából készül megfelelő vasalással és szoro­san a robbantandó kőzet elébe tolható, úgy hogy robbantás után a törmelékek nagy része erre hull. Az ágyat a robbantás után néhány méterre vissza lehet tolni, miáltal a fölállítandó fúrógépek számára a szüksé­ges munkahely gyorsan szabaddá lesz és a fúrás rögtön megkezdhető. A munkáscsapa­tok tehát most nem kénytelenek egymásra várni és munkájukban egymást nem akadá­lyozzák. A mellékelt rajz példaképen egy ilyen elrendezést ábrázol. Az alkalmas anyagból készült mozgat­ható ágy függélyes (a) falakkal van ellátva, melyeknek fölső (b) részei sarnirok körül leforgathatok. Az ágy hátulsó és mellső vé­gén (c és d) csapóajtók vannak elrendezve, melyek alul és oldalt a tárna falaihoz tá­maszkodnak és így megakadályozzák, hogy egyes törmelékek az ágy és a falak közé szoruljanak. Amint a robbantó lyukak meg vannak töltve és a fúrógépek el vannak tá­volítva, az ágyat, amennyire csak lehet, a kőzethez toljuk és feszítő oszlopokkal rög­zítjük. A kőzet-törmelékek teljesen, vagy legalább nagy részben ezen ágyra hullanak,

Next

/
Thumbnails
Contents