24342. lajstromszámú szabadalom • Biztosító berendezés formázó és osztó gépeken képlékeny anyagok számára

Megjelent 1902. évi junius lió 10-én. MAGY. jg|j KIR. SZABADALMI jB5a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24342. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Biztosító berendezés formázó és osztó gépeken képlékeny anyagok számára. IFJ. SIEGER HENRIK SZESZFÓZDETULAJDONOS ZÜLPICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 11-ike. Jelen találmány képlékeny anyagok szá­mára használt formázó és osztó gépeknél j előforduló baleseteknek meggátlását ezé- j lozza. Ezen gépeknél igen gyakran előfor- j dul, hogy a munkás midőn a gép utántöl­tése czéljából a tölcsérbe nyúl, a tölcsér j alatt elhelyezett keverőcsigát megfogja, ! mely esetleg az ujját széjjellapítja. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen biztosító- j berendezéssel ellátott gép függélyes met- j szetét, 2. ábrája fölülnézetét mutatja. A baleseteknek meggátlása czéljából (a) keverőhengernek (b) tölcsér felé fordított része egy nyitott szekrényalakú (c) toldat­tal van kibővítve, mely oly magasra nyú­lik föl, hogy a megakadt anyag eltávolí­tása czéljából a hengerbe nyúló munkás keze a keverőcsigát el nem éri. SZABADALMI IGÉNY. Biztosító berendezés formázó és osztó gé­peken képlékeny anyagok számára, jel­lemezve a keverőhengeren alkalmazott és a töltőtölcsér felé nyúló nyitott (c) toldat által. (1 rajzlap melléklettel.) P.<LLA8 RÉ82véNVTÁIíeA&AG NYOWOAJA BUDAP^M £ •

Next

/
Thumbnails
Contents