24307. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kakaósurrogát előállítására

Megjelent 1902. évi május lió "ív-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LÉTRA S 24307. szám, IV/©- OSZTÁLY Eljárás cacao-surrogat előállítására. MEINL GYULA GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 12-ike. Ha cacao és maláta keverékéből álló cacao-surrogat előállítása czéljából a cacaot és a malátát oly állapotban kevernők össze egymással, mint a milyenben azok forga­lomba hozatnak, akkor teljesen hasznavehe­tetlen vagy legalább is igen rossz minőségű terméket kapnánk, mivel ezen anyagok nem keverődnek egymással oly bensőleg, hogy a nyert keverék egyenletes legyen és ennek alkatrészei a vízben teljesen egyenletesen osztódjanak el, A jelen találmány tárgyát képező eljá­rással a cacao és maláta benső, egyenletes keverődésót az által tesszük lehetővé, hogy ezen anyagokat már a megőrlés és prése­lés előtt keverjük össze egymással, mely czélból a következőképen járunk el. A közönséges módon vagy alkaliák segé­lyével mesterségesen áztatott cacaot a tilo­lás és tisztítás után az előállítandó surrogat kivánt összetétele szerint megválasztott ter­ményből, pl. árpából, búzából, rozsból vagy kukoriczából készített malátával a surrogat minősége szerint megszabandó arányban keverjük és ezen keveréket cacaomalom segélyével megőröljük. Kiemelendő, hogy a találmány lényege abban áll, hogy nem őröljük kiilön a cacaót és külön a malátát, hanem ezeknek keve­rékét. Hogy a malátának egész finom, víz­ben oldható, illetve szuszpendálható porrá való őrlését lehetővé tegyük és az előállí­tandó termék ízét javítsuk, a malátát dias­tase alkalmazásával vagy enélkül a szük­séges mértékben dextrináljuk és 75° C.-nál nagyobb hőmérsékletnél pörköljük. A nyert termék íze a cacao áztatásának és a maláta pörkölésének módjától függ, a miért is ezen műveleteket mindig akként fogjuk foganatosítani, hogy a termék a ki­vánt ízzel bírjon. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás cacao-surrogat előállítására, jel­lemezve az által, hogy az áztatott, meg­hámozott, tilolt és tisztított cacaot az őrlés és préselés előtt bármily termék­ből (különösen árpából, búzából, rozsból vagy kukoriczából) készített malátával tetszőleges arányban keverünk és ezen keveréket megőröljük. 2. Az 1. alatt igényelt eljárásnál a szük­séges mértékben dextrinált és 75° C.-nál nagyobb hőmérsékletnél pö költ maláta alkalmazása. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPEBTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents