24286. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy energiamennyiséget fogyasztó vezetékek kapcsolására, különösen nagy feszültségű hálózatok esetében

Megjelent 1902, evi május lió 24-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI ISfi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24286. szám. vil/g. OSZTÁLY. Eljárás nagy energia mennyiséget fogyasztó vezetékek lekapcsolására, különösen nagy feszültségű hálózatok esetében. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 21-ike. Ha valamely elektromos áramkört meg­szakítunk, tudvalevőleg annál nagyobb szikra­szórás lép föl, minél nagyobb az áram feszültsége és intenzitása. Hogy az ekkor keletkező fényivet gyorsan kiolthassuk, kü­lönböző segédeszközökhöz folyamodunk, például a megszakítás helyén a kontaktus részeket ütő kikapcsolok alkalmazásával hirtelen messze távolíthatjuk egymástól vagy mechanikai vagy mágneses szikra­fúvókat alkalmazunk. A találmány tárgya egy új eljárás, vala­mely elektromos áramkörnek oly módon való megszakítására, hogy a szikraszórás lehetőleg csekély legyen, mely eljárás kü­lönösen akkor alkalmazható előnyösen, ha nagy feszültségű hálózatról nagy energia­mennyiséget fogyasztóvezetékeket kell lekap­csolni. Az eljárás minden oly kikapcsolónál alkalmazható, melyek kontaktusai sík vagy némileg konvex felületűek, jól vezető anyag­ból készültek és egymással párhuzamosan tolódnak el, lényegében pedig abból áll, hogy a kontaktusokat a fölületükhöz viszo­nyítva csak kissé távolítjuk egymástól. Az eljárásnál alkalmazható, az 1. ábrán szematikusan feltüntetett kikapcsolónak egy fix (a) kontaktus lemeze és egy fogantyú­val ellátott, mozgatható kontaktus lemeze van, mindkét kontaktus lemez rézből készül és az egymás felé fordult oldalán sík vagy kissé domború. A fölületek csekély görbü­lete azt biztosítja, hogy a lemezek érint­kezési ós a fényív képződési helye a leme­zek széleitől lehetőleg távol van. A kísérlet azt igazolja, hogy a fényív, ha az áram feszültsége egy bizonyosnál nem nagyobb, gyorsan és biztosan alszik ki, ha a kontaktus lemezek egymástól csekély távolságban vannak, sőt biztosabban, mint ha a kontaktus lemezek távolsága nagyobb. Ennek az az oka, hogy a fényív az aránylag nagy és nagytömegű kontaktus lemezek között levő szűk térben nagy mértékben lehűl. Megegyezik evvel az a tapasztalat is, hogy ugyanazon föltételek mellett két le­mez között a váltakozó áram által létesített fényív könnyebben alszik ki, mint az egyen­áram által létesített ív, minthogy az előbbi­nél a hőfejlődés időszakosan zérussá válik. Ha adott nagyságú kontaktus lemezeknek kismérvű nyitásánál egy bizonyos áram­erősséget vezető áramkört akarunk lekap­csolni, bizonyos feszültségig egyetlen kon-

Next

/
Thumbnails
Contents