24247. lajstromszámú szabadalom • Elektromos távíró, távbeszélő stb. vezetékek földalatti elhelyezésére

Megjeleld 1002. évi május hó 20-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24247 azám. vil/j. OSZTÁLY. Elektromos távíró, távbeszélő stb. vezetékek földalatti elhelyezésére. SOMSSICH VIKTOR GRÓF FÖLDBIRTOKOS BABÓCSÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 3-ika. Eddig a táviró- és távbeszélő-vezetékeket vagy a levegőben szigetelők segélyével fe­szítették ki, vagy a földben kábel alakban helyezték el. Ezen utóbbi mód szigetelt drótok használatát teszi szükségessé, ami nagyon drága; az első módnak pedig az a hátránya, hogy a drótok igen könnyen az elszakadás eshetőségének vannak kitéve, ami némelykor veszélyessé válik. Jelen találmánynak szintén az a czélja, hogy az elektromos áramvezetékeket a föld­ben helyezzük el, azonban nem a drága kábel alakjában, hanem a légvezetékekhez hasonlóan olykép, hogy a drótokat csator­nákban egyenként, esetleg az ismert módon szigetelők segélyével feszítjük ki, azután a csatornának a drótok közti szabad űrjét egy szigetelő szurokanyaggal, mint pl. aszfalt, kátrányos szurok, gyanta, ruggyanta, gyps stb.-vel kiontjuk. Ilykép a drótok egymás­tól teljesen el vannak szigetelve, amellett még helyzetükben teljesen biztosítva is van­nak, úgy hogy a földön előforduló lökések, útföltöltések következtében semmit sem szen­vednek. Ily módon elhelyezett szigetelt dró­tokat nem kell nagyon kifeszíteni, úgy hogy a törési veszély a minimálisra száll le. A mellékelt rajz 1. ábráján a találmánynak megfelelően szigetelők alkalmazásával lerakott vezeték keresztmetszete látható, míg a 2. ábra távlati nézetben tünteti föl a drót­letétel módját a csatorna kiöntése előtt. SZABADALMI IGÉNY. Elektromos áramvezetékek (táviró, távbeszélő földalatti elhelyezése, azáltal jellemezve, hogy a vezetékek csatornákban, esetleg szigetelők alkalmazásával feszíttetnek ki és a csatornának a drótok körüli szabad űrje szigetelő anyaggal pl. aszfalt, kát­rányos szurok, gyanta stb.-vel önte­tik ki. (1 rajzlap melléklettel.) PA1A.A8 RÉSZVÉNY TÁRSASA <_. NYOMDÁJA BU0AP66TFN

Next

/
Thumbnails
Contents