24246. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta színű vörös agyagáruk előállítására

Megjelent 1902. evi május hó 305-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI L El HAS 24246. s^,ám. XVII c. OSZTÁLY. Eljárás tiszta színű vörös agyagárúk előállítására. THORVALD MÖLLER & C° CZÉG ESBJERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 24-ike. Közönséges égetett téglák külseje gyakran fehér penészes vagy habos, a mit arra lehet visszavezetni, hogy a téglák külső rétegei­ben a vasoxyd vörös színe vagy nehezen oldható, kivirágzó mészsók által fedetik el, melyek a nedvesség elpárolgása folytán a tégla belsejéből előnyomulnak, vagy hogy helytelenül vezetett permesztüzelési. illetve égetési folyamat mellett a téglákban ma­radó mész a vörös szín elhalványodását idézi elő. Ezen hátrány megszüntetésére megkísér­tették a téglák telítését oldódó vassókkal; de ez nem vezet czélhoz, mert a téglák majdnem soha sem homogén testek, sűrű­ségükben ingadozások vannak és azon stá­diumban, melyben a telítés történik, több­nyire egyenlőtlenül szárazok. Ennek folytán ily oldható vassókkal kezelt téglák fölülete nagyrészt foltos, egyenlőtlen színű. Hogy ezen hátrányokat elkerüljük, az oldható vassókat, pl. vasszulfátot, alkalmas agyaggal keverjük és színes agyagiszap alakjában a téglákra vagy agyagárúkra föl­visszük. Ekkép kezelt termékek fölülete az égetés után szép, egyenletes vörös szinű, még ha égetés alatt kevésbé kedvező vi­szonyoknak is voltak kitéve, mert a tégla esetleges mésztartalma a színes agyag­iszappal nem jut érintkezésbe; ezen eljárás­nál veszteségek hiányos téglák folytán nem keletkezhetnek. Az említett folyadék alkalmas összetétele pl. a következő: 1—2 rész ferroszulfát, 2—3 « vörös agyag vagy hasonló, 2—8 « víz. Ezen részeket malomban vékony kásaszerű anyaggá keverjük, azután fölöntéssel vagy bemártással az ismert száraz vagy félszáraz termékekre alkalmazzuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás tiszta színű vörös agyagárúk elő­állítására, az által jellemezve, hogy az árúk fölülete az égetés előtt oldható vassókat tartalmazó színes agyagiszappal kezeltetik. 2. Az 1. igényben védett eljárás, jellemezve az által, hogy a színes agyagiszap a következő részekből áll: 1—2 rész ferroszulfát, 2—3 « vörös agyag vagy hasonló, 2—8 « víz. PA1AA6 RÉ8ZVÉN1 TÁR8AAÁ0 NYOMOÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents