24167. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az elektromosságot jól vezető kenőanyag előállítására

Megjelent 1902. évi májns Uó lO-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24167. szára. Xl/g. OSZTÁLY. Eljárás az elektromosságot jól vezető' kenőanyag előállítására. ULBRICH KÁROLY REZSŐ KERESKEDŐ DREZDÁBAN ÉS POMMERHANZ GUSZTÁV KERESKEDŐ PRÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 30-ika. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi oly kenőanyag előállítására, mely az elek­tromosságot jól vezeti és mely ezen tulaj­donságánál fogva elektromos berendezések és gépek azon fémes részeinek kenésére alkalmazható, melyeknél az elektromos áram, mint pl. dinamógépek kollektorainál, kap­csolóknál, elektromos vasutak áramszedői­nél, az egyik részről a másikra vezetendő. Eddig az ily részek fémes föliileteit minden kenőanyag fölhasználása nélkül lehetőleg tiszta és födetlen állapotban kellett tartani és arról gondoskodni, hogy az illető részek az áramnak könnyű és szikrázás nélküli átvezethetése czéljából, lehetőleg szoros érintkezésben legyenek egymással. Könnyen belátható, hogy egy jól vezető kenőanyag alkalmazásával nemcsak az illető részeknek a szoros érintkezés czéljából szükséges pontos megmunkálását és az azoknak gondos tisztításával járó munkát kerülhetjük el, hanem az illető részeknek a súrlódás okozta kopását is jelentékenyen csökkenthetjük. Ily kenőanyag előállítása czéljából vala­mely közönséges kenőcsöt, mely előnyösen 50 súlyrész faggyúnak, 50 súlyrész kenő­olajnak, 50 súlyrész gliczerinnek és 100 súlyrész igen finoman porított grafitnak ke­verékéből áll, krbl. ugyanily mennyiségű, tehát krbl. 250 súlyrész finom elosztásra alkalmas fémmel, pl. higannyal vagy anti­monvajjal (butyrum stibii-val) összedörzsölés útján oly bensően összekeverünk, hogy a fém a kenőcsöt a legfinomabb elosztásban teljesen átjárja, mire aztán az így nyert masszát még egy hengerekkel működő szét­dörzsölő készüléken vezetjük át. Ha a fém, mint ez, pl. az antimonvaj alkalmazásánál lehetséges, sósav nyomait tartalmazza, ak­kor a masszához még kevés (0"66) rész szénsavas meszet adunk, hogy chlórkal­czium képződjék, mely a fémet nem tá­madja meg. Az ekként előállított kenőanyagot tetsző­leges vastagságban rákenjük az egymással érintkező fémrészekre. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás az elektromosságot jól vezető kenő­anyag előállítására, jellemezve az által, hogy egy lényegében faggyúból, kenő­olajból, gliczerinből és grafitból álló ke­nőccsel higanyt, vagy más alkalmas fé­met, vagy antimonvajat oly bensően ke.

Next

/
Thumbnails
Contents