24033. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyers tejvas tisztítására

Megjelent 11!M>2. évi április hó 21-én. MAGY. KII! SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 240BB. szám. IV h/l. OSZTÁLY Eljárás nyers tejsav tisztítására. WAITE KÁROLY NELSON VEGYÉSZ CRANFORDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát nyers tejsav tisztítására szolgáló eljárás képezi, mely gyógyszerek készítésére vagy egyéb ezé­lókra alkalmazandó, lehetőleg tiszta tejsav­nak egyszerű és olcsó előállítását czélozza. A nyers tejsavban rendszerint előforduló tisztátlanságok a következők: erjedtlen czu­kor,gummi. nitrogéntartalmú anyagok, kevés mész, sók, festő és hasonló anyagok. A jelen találmány szerint a nyers tejsav vizes oldatát amylalkohollal (C5H110H koz­más olajjal) keverjük és ezen keveréket leülepedni hagyjuk. Az alkohol, mely a nyers tejsavnak közönséges tisztátlanságait nem oldja, a keverékben fölszáll és a tejsav bizonyos részét, mely ekkor a festő anya­gok nyomának kivételével minden tisztátlan­ságtól már csaknem teljesen ment, magával viszi. Midőn a nyers tejsav vizes oldatának az amylalkohollal való keverése után a le­ülepedés befejeződött, az amylalkohola vizes oldatban visszamaradt tejsav mennyiségének krbl. felét tartalmazza. Ekkor az alkohololdatuak fölső rétegét leöntjtik és a visszamaradó nyers tejsavol­dathoz friss amylalkoholt töltünk. Ennek megtörténtével a keverékeket ismét leüle­pedni hagyjuk, az alkohol-tejsavoldatot, mint az előbb, leöntjük és ezen müveleteket mindaddig ismételjük, míg az összes tejsa­vat a tisztátlan vizes oldatból ki nem vá­lasztottuk, mire aztán ezen oldatot az ol­dott alkohol visszanyerése czéljából fölhe-A tiszta tejsavnak az alkohol-tejsavoldat­ból való kiválasztása czéljából ezen oldatot tiszta vízzel keverjük és vízgőz jelenlétében destilláljuk, a mikor is az alkohol elillan és a tejsav tiszta vizes oldat alakjában vissza­marad, melyet tetszőleges fokig bepárolog­tathatunk. A tiszta tejsavat az alkohol-tej­savoldatból azonban akként is választhatjuk ki, hogy a mosó eljárást fordított sorrendben végezzük és a föntnevezett oldatot ismétel­ten tiszta vízzel kimossuk, melynek az alko­hol a tejsavat átadja, még pedig az alkohol­ban visszamaradó tejsavnak minden súly­része után 2 súlyrésznyi mennyiségben, ha mindegyik anyagból egyenlő mennyiséget vettünk. A tiszta tejsavtól teljesen megszabadított amylalkoholt újból fölhasználhatjuk tiszta tejsavnak nyers oldatokból való kiválasztá­sára. A tejsav tiszta vizes oldatát pedig hevítés által sűríthetjük és spodium segé­lyével színteleníthetjük. A mosás megszakítása ill. ismételt alkal­mazása helyett az amylalkoholt lassú, foly-

Next

/
Thumbnails
Contents