24029. lajstromszámú szabadalom • Cohaeror

.Viegjelent 1902. évi április lió 21-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI jB a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24029. szám. VIT/j. OSZTÁLY. Cohaeror. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 november hó 14-ike. Különböző fémekből készült cohaerorok­kal végzett kisérletek azt igazolták, hogy a kiváltás annál pontosabban megy végbe, minél keményebbek a használt fémek. To­vábbá megállapítottuk azt is, hogy ez a hatás sokkal inkább függ az elektródák anyagának keménységétől és így hathatós fölületük csiszolhatóságától, mint a hasz­nált fémpor keménységétől. Teljesen megbízhatóan működő cohaeror­nak bizonyult az olyan, melynek elektródái aczél- vagy keményöntvényből készültek és melynek elektródáinak a fémport maguk közé záró fölületei rendkívül fényesre van­nak csiszolva. Fémpor gyanánt legelőnyö­sebben aczélreszeléket használhatunk, de ezüst reszelékkel és más lágy fémek resze­lékeivel is értünk el oly eredményeket, minőket más fémből készült elektródák ese­tében elérni nem sikerült. SZABADALMI I IGÉNY. Cohaeror elektromos hullámokhoz, azáltal jellemezve, hogy a lehetőleg pontos kiváltás czéljából az elektródák vagy ezek hatófölületei aczél- vagy kemény­öntvényből állanak. ® ÁLLAS TÍFLÉAFRIO NYOWOAJ/ euöAPÉstE*.

Next

/
Thumbnails
Contents