23978. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tojás és egyéb élelmiszerek konzerválására

Megjelent lí>()íá. évi április lió 401-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28978. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás tojás és egyéb élelmi szerek konzerválására. VIERDAG FÜLÖP JOHEN HERME ORVOS, VERHEGGEN WILLEM JAHN HUBERT JEGYZŐ, ARNTZENIUS RÓBERT HENRIK TECHNIKUS ÉS BYVOET ANTON FERENCZ JÓZSEF KERESKEDŐ BREDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 12-ike. Jelen találmány tojás és egyéb tápanyagok konzerválására vonatkozik. Ha a tojás és effélék konzerválására csupán formaiint használunk, úgy azt oly mennyiségben kell alkalmazni, hogy a tojás fehérjét és sárgáját körülvevő hártyára cserző hatást gyakorol­jon. A tojás azáltal keserű, fanyar ízt nyer, mely azt hasznavehetetlenné teszi. A jelen találmány tárgyát képező eljárás ezen hátrány megszüntetését czélozza. Az eljárás abban áll, hogy a tojás stb. kon­zerválására formalin és szagtalan benzoesav alkoholos és vizes oldatát használjuk. Ezen utóbbi anyag a tápanyag konzerválását elő­segíti és egyenlő hatás mellett a formalin mennyiségének csökkentését teszi lehetővé, úgy hogy ezáltal a tojás stb. keserű fanyar ízét és a hártyák cserződését elkerüljük, mi mellett a tápanyag természetes konziszten­cziáját, szagát és ízét megtartja. A keverési arányok czélszerűen a követ­kező értelemben választhatók: 1— 20 súlyrész formalin, 1— 20 1— 100 9988—9860 benzoesav, alkohol, melyet vízben föloldunk. A fönt föltüntetett keverékben a benzoe­savat valamely másik antiszeptikummal, pl. bórsavval, saliczylsavval stb. is helyettesít­hetjük. Az így elkészített keverék alkalmazása czéljából a konzerválandó tojást és táp­szereket abba bemártjuk. A bemártás tar­tama az illető tápszerek kivánt eltartási idő­tartamához, továbbá azoknak természetéhez és az illető éghajlati viszonyokhoz képest választandó. A tapasztalat mutatta, hogy a jelen el­járással pl. tojást egy egész esztendeig el lehet tartani, a nélkül, hogy frissességük és természetes ízük változna, és a nélkül, hogy azoknak idegen ízt vagy szagot köl­csönöznénk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás tojás és egyéb élelmi szerek kon­zerválására, mely abban áll, hogy a kon­zerválandó tojást, vagy egyéb élelmi szereket formaiinnak és egy oly savnak, pl. benzoesavnak, bórsavnak vagy salicyl­savnak keverékébe mártjuk, mely a formalin cserző és összehúzó hatását

Next

/
Thumbnails
Contents