23969. lajstromszámú szabadalom • Betét mézpergetőkhöz

Megjelent lí)02. évi április hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23969. szám. X/d. OSZTÁLY. Betét mézpergetőkhöz. WIELAND JÁNOS R. K. TANÍTÓ TÖRÖK-SZENT-MIKLÓSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 4-ike. Az eddig használatos mézpörgetőknél a pörgető dobban rendelkezésre álló tér gaz­daságos kihasználása nem volt lehetséges, mivel az egyes betétekben csak egy-egy lé­pet lehetett elhelyezni. Találmányom tárgyánál a térkihasználás sokkal kedvezőbb, mivel az egyes betétek helyett kettős betéteket alkalmazok és így a pörgető munkabírását annak méreteinek tetemesebb nagyobbítása nélkül megkétsze­rezhetjük. A csatolt rajzon a találmány tárgya egy kiviteli módozatban van föltüntetve, és pe­dig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nalán át. A mézpörgető dobjában az ismert mó­don a (d) szárnyas csavarházas csavarok segélyével elhelyezett és a rendesnél két­szer szélesebb (a) betétet közepén és pe­dig az egyes (b) lépkeretektől bizonyos tá­volságban elhelyezett (c) közfal két részre osztja, a mi lehetővé teszi, hogy a betét­ben két (b) lépkeretet helyezzünk el, mert a közfal meggátolja, hogy a belső lépből kipörgetett méz a külső lép belső fölüle­tét elszennyezi, illetőleg azt mézzel meg-» töltse. Ennek megfelelően, a pörgetőben egyszerre leválasztott méz mennyisége is az eddig leválaszthatónak kétszerese fog lenni. Egyébként a keret berendezése az eddig ismerttel azonos. SZABADALMI IGÉNY. Betét mézpörgetőkhöz, jellemezve a két (b) lépkeret között, ezektől bizonyos távol­ságra elhelyezett, ezeket egymástól el­választó (c) közfal által. (1 rajzlap melléklettel.) f>Át±Á8 RÉSZvéHYTÁBBASÁQ NYOMóAjA BUDAPSStBh-

Next

/
Thumbnails
Contents