23894. lajstromszámú szabadalom • Láncöltést varró gép

szatartja, a szomszédos részt pedig az (s) bevágás viszi magával annyira, hogy a tű a két rész között keresztül mehet 5 a—b ábra). A tűnek ezen lefelé mozgásánál egy­szersmind a hurokfogó is visszamozog és mihelyt a tű megfogta a hurkot, a hurok­fogó ez utóbbiból kilép, úgy hogy a tű to­vábbi lefelé mozgásánál a hurkot ismét összehúzhatja és ennek következtében ismét a 2 a—b ábrán látható állást létesítheti. SZABADALMI IGÉNY. Lánczöltést varró gép, jellemezve egy a tűvel az (f g) szögemelő útján közvet­lenül és kényszertnozgásúan összekötött ; hurokfogó által, mely előremozgásánál a fonalat magával viszi, hogy visszafelé mozgásainál egy a hurokfogóra rugal inasan ráfekvő (r) tartó mögött hagyja, a fonál szomszédos részét ellenben a hurokfogó nyakán elrendezett (s) bevá­gás egészen a tű mögé magával viszi, úgy hogy a tű az egyrészt az (r) tartó, másrészt pedig az (s) bevágás által előre tolt hurkon keresztül menet és a hurkot a hurokfogó hátrafelé mozgásánál, to­vábbi lefelé mozgásánál összehúzhatja, mire az ismét előre mozgó hurokfogó az összehúzott hurok alatt keresztül­nyúló fonalat újra megfoghatja és egy újabbi hurkot képezhet. (2 rajzlap melléklettől.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁM BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents