23893. lajstromszámú szabadalom • Dugattyútolattyús vezérmű

— 2 perselyben kivájt csatornákat szabaddá teszi | és a tolattyúszekrényből kiáramló friss | gőz az (a) hengerbe jut. Mikor azonban a (h) exczenter és az (m) tolattyútengely között lévő kapcsolatot a szabályozó megszakítja, a tolattyútengelyt a gőznyomás vagy az (1) dugattyúra ható j rúgó vagy egy más alkalmas erő hatása alatt a szélső jobb állásába mozog vissza­felé, mely a (b b) dugattyús tolattyú zá­rásának felel meg, míg az (1) dugattyú, il­letőleg a mögötte lévő levegő a lökést megfelelően csillapítja. Az (m) orsóra szerelt (c c) kiömlő to­lattyúkat az (o) szögemeltyű közvetítésé­vel a (h) exczenter kényszermozgásszerűen mozgatja. Magától érthető, hogy a be- és kiöm­lésre itt közösen használt (h) exczenter he­lyett szükség esetén több külön, tehát min­den hengernél négy-négy exczentert lehet alkalmazni. Ezt a vezérművet fekvő és álló gépek­nél egyaránt alkalmazhatjuk, ép úgy lehet, ha az szükséges, — az (i) kilincsművet — egy kényszermozgású szabályozóval vagy kézzel állítható hajtómechanizmussal he­lyettesíteni. Továbbá a beömlő tolattyúkat a kiömlő tolattyúk mellett, sőt ezek belsejében is elhelyezhetjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Dugattyú-tolattyús vezérmű a 21648. sz. törzsszabadalom szerint, az által jelle­mezve, hogy a gőznek a hengerbe való be­vezetésére és abból való elvezetésére mindegyik henger mellett négy-négy, két vagy több részű dugattyú-tolattyú van al­kalmazva, melyek tengelye tangencziá­lisan és a henger tengelyére merőlege­sen van elhelyezve és melynél a bebo­csátó tolattyúk mozgatására a henger tengelyével párhuzamos szabályozó ten­gelyre ékelt bebocsátó exczenterek a szabályozó hatása alatt álló kilincsmű­vek és a légpárnás ütközők szolgálnak, míg a kibocsátó tolattyúk kényszermoz­gásszerűen történő mozgatására a kibo­csátó exczenterek vannak alkalmazva. 2. Az 1. alatt védett dugattyú-tolattyús vezérmű egy kiviteli módozata, melynél a bebocsátó tolattyúkat szabályozó ki­lincsműveket kézzel vagy a szabályozó segélyével beállítható, kényszermozgású mozgató berendezések helyettesítik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RéSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA JUDAPG6TBN.

Next

/
Thumbnails
Contents