23862. lajstromszámú szabadalom • Parafapapucs kerékpárok és más efféle járművek számára

Megjelent lí>(>2. évi márczius lió 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 23862. szám. XX/c. OSZTÁLY. Parafa-abroncs kerékpárok és más efféle járművek számára. BUSSE KÁROLY TECHNIKUS KÖNIGL. WEINBERGEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 28-ika. A jelen találmány czélja az, hogy a ke­rékpároknál stb. eddig használatos légab­roncsot megfelelőbb berendezéssel pótol­hassuk. A légabroncsot parafadarabokból álló ab­roncs pótolja, melynek harántmetszete csak­nem változatlan maradt és a parafadarabo­kat, — melyek a keréktalpot jól kitöltik, — középen átfúrjuk és a drótból alakított gyű­rűre fölfűzzük, melynek középpontját a ke­réktengely képezi. A drótvégeket azután a legközelebbi küllő körül jól körülcsavarjuk. Ezen czélra a legjobb minőségű parafát használjuk, kifőzzük, vagy bepároltatjuk, megszárítjuk és körülbelül egy napig olaj­ban vagy zsiradékban hagyjuk. Az így előállított abroncsok a légabroncs­nál nemcsak nem nehezebbek, hanem olcsók, tartósak, nem csúsznak oly könnyen és ka­vicsos vagy más durva utakon, melyeken légabroncsot egyáltalján nem használhatunk, egyaránt alkalmasak. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya egy példaképem kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a parafaabroncscsal ellátott kerék nézete. A 2. ábra a parafaabroncs harántmet­szete a 3. ábrának XI—XI vonala szerint és a 3. ábra harántmetszet a 2. ábránák x—x vonala szerint. Mindkét harántmetszet nagyobbított léptekben van rajzolva. (I) a keréktalp (1. ábra), melyben a kö­zépen átfúrt és a lágy (3) drótra (3. ábra) szorosan egymás mellé fűzött (2) parafada­rabok a kerék közepe felé fordított végük­kel be vannak szorítva. A drótvégek a (4) helyen (1. ábra) az egyik kerékküllő körül szorosan körül van-1 nak csavarva. A netalán megsérült parafadarabokat könnyen kicserélhetjük, nemkülönben az erős, de könnyen hajlítható (3) drótot is. SZABADALMI IGÉNY. Parafa-abroncs kerékpárok és más efféle járművek számára, jellemezve a lágy (3) drótra szorosan egymásmellé fűzött és a kerék tengelye felé fordított részé­vel az (1) keréktalpba szorított (2) para­fadarabokból álló koszorú által, mely parafadarabokat használat előtt kifőzzük és zsiradékkal vagy olajjal konzerváljuk. (1 rajzlap melléklettel.) PAÍ.LAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG .1YOMOÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents