23816. lajstromszámú szabadalom • Melegtartó betét ruhák, takarók és hasonlók részére

Megjelent 11)02. évi márcziiis hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28816. szám. I/a. OSZTÁLY. Melegtartó betét ruhák, takarók és hasonlók részére. SOCKEEL LEON-HENRI BORTERMELŐ POLLIATBAN. A szabadalom bejelentésének napja. 1901 szeptember hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát melegtartó betét ruhák, utazótakarók, lábtakarók és hason lók részére képezi. A téli ruhák rendesen béléssel bírnak, a melyek vagy különböznek a külső szövet­től, vagy a külső szövet van behajtva, s így kétszeresen alkalmazva. A jelen talál­mány tárgyát képező melegtartó betét a ruhát, takarót stb. képező szövetek között van elhelyezve és egy mindkét oldalán vá­szonnal borított papírlapból áll. A papir igen jó melegtartó anyag, minek következ­tében jelen találmány a benne lévő alkat­részekkel sokkal jobban véd a hideg ellen, mint bármely más anyag. Ezen betét a két oldalt alkalmazott vászon folytán elszakít­hatatlan. Megjegyzendő, hogy a szabók ren­desen a ruhák jó állása kedvéért merevítő bélést is alkalmaznak. Ez jelen melegtartó betét használatánál elesik, mivel az ele­gendő merev ós a további bélés alkalma­zását szükségtelenné teszi. SZABADALMI IGÉNY. Melegtartó betét ruhák, takarók, stb. ré­szére, jellemezve mindkét oldalán vászon­nal bevont papiroslapok által, melyek a ruhák két szövetrétege közé helyezve egy elszakíthatlan meleg tartó betétet képeznek, a mely merevsége folytán az alkalmazott helyen egyéb merevítő bé­lésnek a használatát fölöslegessé teszi. PALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMD Áj/ BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents